Vuxen ADHD och ADD

Vad är ADHD/ADD?

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) är ett neurobiologiskt tillstånd som kännetecknas av ihållande distraherbarhet, impulsivitet och hyperaktivitet. Hos vuxna påverkar ADHD komplexa mentala processer som koncentration, motivation, problemlösning, arbetsminne och ihållande uppmärksamhet, vilket gör vardagen utmanande.

Attention Deficit Disorder (ADD) är ett tillstånd som liknar ADHD, vanligtvis utan de hyperaktiva symtomen, och fokuserar mer på uppmärksamhetssvårigheter.

Symtom på ADHD hos vuxna

Symtom på ADHD hos vuxna uppträder vanligtvis i barndomen men kan bli mindre uppenbara med åldern och variera i svårighetsgrad. Symtomen och graden av funktionsnedsättning som orsakas av tillståndet är unika för varje individ.

Gör du:

  • Kämpar du för att koncentrera dig under längre perioder?
  • Känner du dig konstant hyperaktiv och rastlös?
  • Har du svårt att organisera, planera, prioritera uppgifter och hantera tid?
  • Har du problem med multitasking och att slutföra vardagliga uppgifter?
  • Saknar du uppmärksamhet på detaljer?
  • Visa impulsivt beteende på grund av bristande tålamod?
  • Finns det som en utmaning att fatta beslut?
  • Har du regelbundna anfall av glömska eller mental dimma?
  • Kämpar du för att fokusera?

Detta är några av de vanligaste symtomen på ADHD hos vuxna. Dessutom kan individer med ADHD också möta höga nivåer av stress och ångest, vilket leder till låg självkänsla och osäkerhet. Att förklara dessa symtom för andra kan vara utmanande, eftersom de ofta missförstås som en brist på motivation.

Vi förstår din kamp och vi är här för att hjälpa dig. Genom en omfattande bedömning av dina symtom, inklusive deras frekvens, varaktighet och din medicinska historia, kan vi diagnostisera adhd hos vuxna och tillhandahålla effektiv behandling för att lindra bördan av att leva med dessa symtom, vilket kan påverka din karriär, relationer och dagliga uppgifter. Vi är inte bara här för att lyssna och förstå; vi är här för att stötta dig på din resa.

Hur kan våra terapitjänster hjälpa dig?

Våra terapitjänster syftar till att skapa en stödjande och produktiv miljö där du kan ta itu med och övervinna dina psykiska problem. Vi prioriterar ditt välbefinnande och erbjuder personlig vård och omsorg. Genom en omfattande bedömning utvecklar vi en skräddarsydd onlinebehandlingsplan för att effektivt hantera ditt tillstånd. Med en rad tjänster och terapeutiska behandlingar, inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT) och medkänslasfokuserad terapi, tillgodoser vi dina specifika behov.

Fördelar med onlineterapi

Onlineterapi ger ett bekvämt och transformativt sätt att få tillgång till psykoterapitjänster från var som helst i världen. Det eliminerar hinder för terapi genom att du kan få vård i bekvämligheten av ditt eget hem. Våra högkvalitativa onlinebedömningar och behandlingar är tillgängliga för individer över hela Storbritannien. Våra experter ger samma vårdnivå som personliga sessioner, oavsett var du befinner dig, och garanterar stöd och assistans var du än är.

Vår unika inställning till privat mentalvårdsbehandling

Vi tror på att skräddarsy vårt tillvägagångssätt för att hantera dina unika symtom och situation. Genom att lyssna noga på dina problem skapar vi en personlig behandlingsplan. Att söka stöd för psykisk hälsa kan vara skrämmande, men våra läkare ger orubbligt stöd och förståelse under din första konsultation. Vårt team av psykiatriker, psykologer och terapeuter utrustar dig med verktygen för att förstå och hantera dina symtom, vilket främjar ett lyckligare liv. Vi prioriterar sekretess, följer GDPR-riktlinjer och integrerar sömlöst med andra former av pågående hälso- och mentalvård.

Vem kan dra nytta av våra terapitjänster?

Våra terapitjänster vänder sig till individer som söker kortvarigt stöd under stressiga perioder, de som tar upp långvariga problem, individer som är intresserade av känslomässigt utforskande och de som söker tekniker för att återfå balansen. Vi hjälper även individer att upprätthålla en god psykisk hälsa, även utan omedelbar ångest.

Välja rätt terapialternativ

Vi erbjuder olika evidensbaserade terapialternativ såsom kognitiv beteendeterapi, medkänslasfokuserad terapi, kognitiv analytisk terapi och mindfulnessbaserad terapi. Under det första mötet gör vi en bedömning för att förstå dina svårigheter och erbjuda ett psykologiskt perspektiv. Även om vi kan föreslå det mest effektiva tillvägagångssättet, är det slutgiltiga beslutet ditt. När du bestämt dig för behandlingsväg kan du boka uppföljningstider och påbörja terapi.

 

 

Behandlingens varaktighet

Behandlingstiden varierar beroende på individuella behov. Framsteg kan uppnås i olika takt, med vissa situationer som kräver kortare behandlingsperioder och andra behöver långsiktigt stöd.

Att arbeta med en klinisk eller rådgivande psykolog

Att samarbeta med en psykolog eller terapeut innebär en process i tre steg: bedömning, formulering och behandling. Vi samlar in omfattande detaljer för att förstå ditt tillstånd, erbjuder en funktionell förståelse av problemet och arbetar tillsammans med dig för att hantera och förhindra symtom från att dominera ditt liv.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att stödja dig i att uppnå en hälsosam framtid, fri från psykiska symtom. Vårt team av högutbildade psykologer och psykiatriker samarbetar för att tillhandahålla en personlig service som möter dina specifika behov. Vi gör noggranna bedömningar, uppdaterar kontinuerligt din behandlingsplan och säkerställer en löpande bedömning av lämplig medicinsk vård.

Varför välja Health Choices Global?

Vi tillhandahåller nationell täckning över hela Storbritannien, och erbjuder omfattande mentalvårdsstöd för att förändra din livskvalitet. Vårt team av experter är tillgängligt 7 dagar i veckan och erbjuder flexibla och konfidentiella möten på distans. Vi är medlemmar i Royal College of Psychiatrists och andra tillsynsorgan, vilket säkerställer professionell och pålitlig vård.