Nyheter

  • Behöver du en Medico-Legal rapport?

      Vårt medicinsk-juridiska psykiater- och psykologteam producerar ett brett utbud av rapporter, bedömningar och utvärderingar av psykiatriska stör...
  • Vad är förlust och sorg?

      De flesta människor kommer att uppleva förlust någon gång i livet. Sorg är en reaktion på någon form av förlust. Sörjande är en typ av sorg som i...
  • Vad är en medicinsk-juridisk rapport?

    Vårt team har haft många års erfarenhet av att producera detaljerade medicinsk-juridiska dokument (inklusive rapporter och bedömningar) för hundra...