Servicevoorwaarden

 1. Bescherming van uw privacy.

Healthchoices Global doet er alles aan om uw privacy te beschermen bij het omgaan met uw persoonlijke gegevens. Het volgende privacybeleid schetst uw rechten en de manieren waarop Healthchoices Global uw gegevens verzamelt, gebruikt en beschermt. Als u vragen heeft over hoe Healthchoices Global met uw gegevens omgaat, neem dan gerust contact met ons op via onze contactpagina op onze website of zie onze privacyverklaring op onze website.

 1. Verantwoordelijkheden van servicegebruikers voordat ze een afspraak bijwonen met Healthchoices Global

Door een afspraak te maken met Healthchoices Global stemt u ermee in het volgende in te vullen: Voorafgaand aan uw afspraak een patiëntregistratieformulier invullen en dit tijdig naar ons terugsturen. Uw afspraak kan pas doorgaan als deze gegevens volledig ingevuld van u zijn ontvangen. Indien van toepassing, zorg ervoor dat u de details van uw verzekeraar, uw lidmaatschapsnummer en eventuele autorisatiecodes op het patiëntregistratieformulier hebt vermeld als u wilt dat wij namens u een claim indienen. Als een van deze informatie ontbreekt, bent u mogelijk verplicht om deze vergoeding rechtstreeks met ons te betalen.

U stemt ermee in om vóór de afspraakdatum alle aan de afspraak gerelateerde formulieren in te vullen en naar ons terug te sturen die Healthchoices Global u heeft gestuurd en die de behandelaar nodig heeft om uw beoordeling effectief uit te voeren.

U gaat akkoord met ons betalings- en annuleringsbeleid zoals hieronder uiteengezet in deze Algemene voorwaarden. Zie sectie 3.

Alle vergoedingen zijn voor u beschikbaar om te bekijken op onze website


 

U gaat akkoord met de volgende voorwaarden.

 1. Healthchoices Wereldwijde services, vergoedingen en annuleringsvoorwaarden.

3. 1 Betalingsvoorwaarden

Alle afspraken en diensten met Healthchoices Global zijn verschuldigd en de patiënt dient de volledige betaling te voldoen op of vóór de dag van de afspraak voor alle eerste, vervolg- en aanvullende afspraken. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de patiënt om ervoor te zorgen dat betalingen op tijd worden gedaan en up-to-date worden gehouden. Als u op enig moment moeite heeft om de betaling uit te voeren of eerder overeengekomen betalingsplannen bij te houden, dient u contact op te nemen met Healthchoices Global zodat we een betalingsplan voor u kunnen regelen. Openstaande saldi die niet binnen 30 dagen na de afspraak zijn voldaan zonder dat er voorafgaande afspraken zijn gemaakt over terugbetaling, worden ter incasso overgedragen aan een incassobureau.

 

3. 2 Betalen met een kaart en onze automatische incassoservice

Eerste consulten: Voor alle eerste consulten/eerste boekingen in de kliniek vereist Healthchoices Global een minimale aanbetaling van 50% van de totale afspraakkosten die vooraf moet worden betaald om de afspraak te garanderen. Als de datum en tijd van de afspraak minder dan 48 uur later zijn, zal Healthchoices Global vragen om de volledige vergoeding vooraf te betalen.

 

Het restant van uw consultvergoeding moet dan volledig worden betaald op of vóór de dag van de afspraak. Het is de verantwoordelijkheid van de patiënt om ervoor te zorgen dat dit resterende saldo volledig wordt betaald op of vóór de dag van de afspraak om te late betaling te voorkomen.

 

Healthchoices Global verwerkt deze betaling automatisch voor u nadat de afspraak is afgelopen en dit wordt met u geregeld op het moment dat u uw eerste afspraak boekt en betaalt. We zullen toekomstige betalingen dan automatisch voor u verwerken na elke afspraak voor eventuele resterende saldi. Als u zich hier op enig moment voor wilt afmelden, dient u contact met ons op te nemen om dit aan te vragen. Via de Stripe betaalautomaat worden je gegevens veilig opgeslagen. Het is dan uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze betalingsgegevens up-to-date worden gehouden en dat Healthchoices Global op de hoogte wordt gebracht van eventuele wijzigingen voordat de afspraak plaatsvindt en de betaling opeisbaar wordt.

 

**Let op ons annuleringsbeleid hieronder.

 

Vervolgafspraken en andere soorten afspraken: Alle afspraken met Healthchoices Global zijn betalend en de patiënt dient de volledige betaling te voldoen op of vóór de dag van de afspraak voor alle vervolgafspraken en aanvullende afspraken. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de patiënt om ervoor te zorgen dat betalingen op tijd worden gedaan en up-to-date worden gehouden.

 

Healthchoices Global slaat uw betalingsgegevens veilig op en verwerkt een automatische betaling voor u de dag na elke afspraak die u in de toekomst bijwoont. Healthchoices Global bewaart geen creditcardgegevens zoals naam, creditcardnummer, vervaldatum van de kaart, CVV-code en factuuradres. Healthchoices Global heeft een gespecialiseerde organisatie, Stripe genaamd, die deze informatie veilig houdt. Houd er rekening mee dat externe betalingsverwerkers deze informatie kunnen bewaren in overeenstemming met hun privacybeleid en voorwaarden.

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de betalingsgegevens te allen tijde bij ons up-to-date zijn, en u moet ons op elk moment laten weten of u de kaart wilt wijzigen of automatische betalingen wilt onderbreken.

Als u ervoor kiest om geen gebruik te maken van de automatische betalingsservice, dan vereisen onze Algemene voorwaarden dat u ervoor zorgt dat u contact met ons opneemt om de betaling volledig te voldoen op of vóór de dag van de afspraak.

 

3. 3 Betalen via bankoverschrijving

Als u heeft verzocht om via bankoverschrijving te betalen, dient het volledige bedrag volledig te worden betaald om de reservering te garanderen. Dit geldt zowel voor de eerste afspraken als voor alle soorten vervolgafspraken en aanvullende afspraken:

 

**Let op ons annuleringsbeleid hieronder.

 

3. 4 Verzekeringsdekking

Eerste consulten: als u dekking heeft bij een verzekeringsmaatschappij die ermee heeft ingestemd uw afspraakkosten te financieren, zal Healthchoices Global dit namens u rechtstreeks bij de verzekeraar declareren. Voordat Healthchoices Global dit kan doen, vragen we u om de patiëntregistratie vóór de afspraakdatum in te vullen en naar ons terug te sturen, inclusief al uw verzekeringslidmaatschapsnummers en MACHTIGINGScodes.

 

Healthchoices Global vereist dat u ons op de hoogte stelt als er een eigen risico verschuldigd is op een nieuwe claim en dit vooraf aan ons betaalt om vertraging te voorkomen bij het uitbetalen van Healthchoices Global door de verzekeraar.

 

Healthchoices Global vereist dat u weet hoeveel sessies uw verzekeraar heeft goedgekeurd, zodat u ons kunt adviseren over hoeveel sessies geboekt kunnen worden.

 

Healthchoices Global vereist dat u deze gegevens up-to-date houdt in het Healthchoices Global-dossier, dus als er iets verandert aan uw polis, vraagt ​​Healthchoices Global u om van tevoren contact met ons op te nemen met deze informatie om opnieuw vertraging of verstoring met onze aanspraken op de verzekeraar.

 

Healthchoices Global vereist dat u elk tekort dekt wanneer de verzekeraar niet bereid is de volledige vergoeding te betalen. De meeste verzekeraars hebben vergoedingen vastgesteld en Healthchoices Global zal voor hetzelfde bedrag claims indienen. Als de verzekeraar beoordelingen echter per geval goedkeurt, bent u verantwoordelijk voor het betalen van het verschil als de verzekeraar onze volledige vergoeding niet dekt.

 

Het is heel belangrijk om met uw verzekeraar te communiceren voordat u bij Healthchoices Global boekt, zodat u weet dat de afspraak die u boekt volledig door uw verzekeraar wordt gedekt.

 

Vervolgafspraken en andere soorten afspraken: het is uw verantwoordelijkheid om te weten hoeveel sessies uw verzekeraar heeft goedgekeurd, zodat u ons kunt adviseren over hoeveel sessies er geboekt kunnen worden.

 

Healthchoices Global vereist dat u alle verzekeringsgegevens, zoals lidmaatschaps- en autorisatiecodegegevens, up-to-date houdt in ons dossier als er iets verandert aan uw polis. Geef ons altijd deze informatie vóór eventuele volgende afspraken om vertraging of verstoring van onze claims bij de verzekeraar te voorkomen. Als de verzekeraar niet bereid is om betalingen voor afspraken te regelen, komt de verantwoordelijkheid voor de betaling bij de patiënt, door middel van zelffinanciering.

 

 1. Annuleringsbeleid

Als u verhinderd bent voor uw afspraak, stemt u ermee in ons dit zo snel mogelijk te laten weten. Healthchoices Global hanteert een annuleringsbeleid van 48 uur. Indien u uw afspraak wilt annuleren, dient u ons minimaal 48 uur voor de geplande tijd te mailen of te bellen en worden er geen kosten in rekening gebracht voor deze afspraak. Log in op onze contactpagina zoals hieronder:

Contacteer ons – Healthchoicesglobal

 

Boekingen die minder dan 48 uur voor de geplande afspraaktijd zijn gemaakt, komen niet in aanmerking voor restitutie.

 

Elke annulering die minder dan 48 uur van tevoren wordt gemaakt, wordt volledig in rekening gebracht tegen 100% van de afspraakkosten en de patiënt komt niet in aanmerking voor enige terugbetaling.

 

4. 1 laat beleid

Om al onze patiënten zo goed mogelijk van dienst te zijn, vraagt ​​Healthchoices Global u om contact met ons op te nemen als u niet op tijd op uw afspraak aanwezig kunt zijn, zodat we alle nodige regelingen kunnen treffen om ervoor te zorgen dat de afspraak toch door kan gaan. Healthchoices Global zal proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maar het kan zijn dat u wordt gevraagd uw afspraak te verzetten of te wachten op een later beschikbaar tijdstip, zodat dit de resterende geplande afspraken voor die dag niet verstoort.

 

Als u meer dan 5 minuten te laat bent voor uw afspraak zonder onze voorafgaande toestemming, kan Healthchoices Global u beschouwen als afwezig, in welk geval u niet in aanmerking komt voor terugbetaling van uw vooruitbetaling of aanbetaling .

 

4. 2 Niet aanwezig zijn

Als u niet op uw afspraak komt of meer dan 10 minuten te laat bent op de geplande starttijd van de afspraak, wordt u geacht uw afspraak te hebben gemist. U komt niet in aanmerking voor restitutie van vooruitbetalingen of aanbetalingen.

 

Healthchoices Global vereist ook volledige betaling vooraf van toekomstige boekingen.

 

 1. Terugbetalingen

Restituties, indien van toepassing, kunnen alleen worden gedaan op de kaart die oorspronkelijk is gebruikt om de oorspronkelijke boeking te maken. Healthchoices Global streeft ernaar uw terugbetaling op verzoek en na goedkeuring van de voorwaarden onmiddellijk te verwerken, maar afhankelijk van uw bank kan het tot 10 werkdagen duren voordat de terugbetaling op uw afschrift verschijnt. Healthchoices Global heeft hier geen controle over en zal u vragen dit te controleren bij uw bank of kaartverstrekker.

 

 1. COVID 19 – Virtuele afspraken

Alle afspraken op het huidige tijdstip worden uitgevoerd via een videogesprek.

 

Om ervoor te zorgen dat dit soepel werkt, vereist Healthchoices Global dat u uw voorkeursmethode voor contact e. G , Skype of Zoom voorafgaand aan uw volgende afspraak.

 

Log in op uw favoriete contactmethode op het moment van uw afspraak op een desktop of uw telefoon en uw arts of therapeut zal u bellen of videobellen.

 

 1. Voorschrijven en recepten

U begrijpt dat er geen garantie is dat u een recept voor medicijnen krijgt en erkent dat het verstrekken van een recept uitsluitend naar goeddunken is van uw psychiater in het overleg met u en ook onderhevig is aan de toegepaste beperkingen door het medische team van Healthchoices Global.

 

Voorschriften worden aan u verstrekt en opgenomen als onderdeel van de eerste beoordeling en vervolgafspraken/kosten waar uw psychiater het gepast acht om voor te schrijven. Als u een herhaalrecept wilt aanvragen buiten de afspraak met uw psychiater om, moet u dit aanvragen via de website van Healthchoices Global en daar zijn aparte kosten voor verschuldigd.

 

**Healthchoices Global neemt geen recept of kliniekbrief mee als onderdeel van het type afspraak/kosten voor afspraken die minder dan 25 minuten duren.

 

Op het moment dat u uw verzoek om herhaalrecepten ontvangt, kan het zijn dat uw psychiater u vraagt ​​een afspraak te maken voordat zij u een herhaalrecept sturen. Waar dit het geval is, zal Healthchoices Global contact met u opnemen en deze afspraak voor u inboeken. Alle recepten die buiten afspraken worden uitgegeven, zijn verschuldigd.

 

7. 1 Gecontroleerde medicatie:

Healthchoices Global streeft ernaar alle gecontroleerde medicatievoorschriften naar een apotheek van uw keuze te sturen (Healthchoices Global kan er niet voor zorgen dat deze op een woonadres worden gepost). Alle recepten worden verzonden via Royal Mail en Healthchoices Global streeft ernaar om ze als aangetekende verzending te verzenden, maar Healthchoices Global kan de levering of de bezorgtijd voor deze bij de apotheek niet garanderen. Zodra dit is overhandigd aan de post, hebben wij geen controle over de bezorging van dit recept en kan Healthchoices Global niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of problemen bij het vinden van recepten bij de apotheek.

 

7. 2 Niet-gecontroleerde medicatie

Healthchoices Global streeft ernaar alle medicatievoorschriften via Royal Mail aangetekend naar een apotheek van uw keuze te sturen. Sommige apotheken accepteren deze ook per fax of e-mail en Healthchoices Global kan dit regelen op voorwaarde dat u ons de contactgegevens van de door u gekozen apotheek verstrekt en voldoende tijd neemt om dit te regelen.

 

7. 3 Apotheekkosten

De medicatie wordt door de apotheek in rekening gebracht. De recepten die beschikbaar zijn via Healthchoices Global zijn alleen privérecepten (geen NHS-recepten). U accepteert dat privérecepten worden uitgevoerd tegen betaling, uniek voor de vervullende apotheek, die niet onder de controle staat van Healthchoices Global. Het is uw keuze of u een recept heeft vervuld en tegen welke prijs. ‘Voorschrift’ geldt ook voor herhaalrecepten.

 

Elk recept dat u via het Healthchoices Global System ontvangt, is alleen geldig voor gebruik bij legale Britse apotheken. U begrijpt en stemt ermee in dat alle recepten die u van Healthchoices Global krijgt, uitsluitend voor persoonlijk gebruik zijn. Verder stemt u ermee in om alle aan u verstrekte informatie aandachtig te lezen en de instructies van uw psychiater op het (de) recept(en) zelf (het door de apotheek aangebrachte etiket) of anderszins op te volgen alvorens een van de voorgeschreven medicijnen in te nemen. U stemt er hierbij ook mee in om contact op te nemen met uw psychiater of een andere arts of apotheker als u vragen heeft of de redenen waarom u medicijnen heeft gekregen of de instructies met betrekking tot de medicijnen niet volledig begrijpt.

 

 1. Beoordelingsbrieven

Healthchoices Global zal u na elk onderzoek met uw psychiater een beoordelingsbrief bezorgen waarin de diagnose wordt uiteengezet. Healthchoices Global garandeert deze beoordelingsbrief binnen 3 weken na de datum van de eerste beoordelingsafspraak te verstrekken. Bij vervolgafspraken wordt meestal geen brief of rapport meegestuurd en wordt door uw psychiater bepaald of deze wordt verstrekt of niet. Alle brieven, rapporten of andere documentatie die door de patiënt na de eerste beoordeling worden aangevraagd, worden als extra kosten in rekening gebracht.

 

 1. Verklaring

Door een afspraak te maken met Healthchoices Global bevestigt u:

 

De verstrekte informatie is, voor zover u weet, juist en volledig. Voorafgaand aan uw afspraak dient u een patiëntenregistratieformulier in te vullen.

U begrijpt dat wanneer u een afspraak heeft met een van onze behandelaars, zij direct aansprakelijk zijn voor de zorg die zij u verlenen.

U begrijpt dat Healthchoices Global door online een afspraak te maken mogelijk contact met u opneemt met behulp van de door u verstrekte gegevens om uw zorg of afspraakboeking te bespreken. Dit kan afkomstig zijn van een medewerker van Healthchoices Global of een relevante medisch secretaresse die betrokken is bij het boeken van afspraken voor de consulenten.

 1. Nultolerantiebeleid

Healthchoices Global zet zich in om onze patiënten een hoge kwaliteit van zorg te bieden. Het welzijn van patiënten en personeel hangt af van het tot stand brengen van een goede relatie tussen de patiënten, degenen die bij Healthchoices Global werken en onze behandelaars. Om zowel het personeel als de patiënten te beschermen, benadrukt Healthchoices Global daarom respectvol de volgende ongepaste gedragingen die niet worden getolereerd:

 

 • Vloeken
 • Dreigend of beledigend gedrag
 • Dronkenschap
 • Verbale of fysieke mishandeling
 • Ongepaste avances aan ons personeel

 

 

Healthchoices Global heeft een nultolerantiebeleid ten aanzien van dergelijk gedrag, met name bedreigend of gewelddadig gedrag jegens iedereen die met onze Services te maken heeft. Healthchoices Global behoudt zich het recht voor om een ​​afspraak te beëindigen (en indien nodig politiehulp in te roepen) met iemand die zich op een dergelijke manier gedraagt.

 

 1. Uw persoonlijke gegevens

Healthchoices Global verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van al onze klanten, waaronder:

 

Persoonlijke gegevens: basiscontactgegevens: naam, geboortedatum, geslacht, adres, e-mail en contactgegevens huisarts.

Gevoelige persoonsgegevens: presentatie van probleeminformatie, therapie-, psychologie- en psychiatriedossiers (aantekeningen van specialisten, brieven, rapporten en/of uitkomstmaten). )

Als u een op de website gebaseerd aanvraagformulier van Healthchoices Global invult, verzamelt Healthchoices Global ook alle aan ons verstrekte informatie.

Betalingen: Healthchoices Global bewaart creditcardgegevens zoals naam, creditcardnummer, vervaldatum van de kaart, CVV-code en factuuradres nergens in onze systemen. Healthchoices Global heeft een gespecialiseerde organisatie, Stripe genaamd, die deze informatie veilig houdt. Houd er rekening mee dat externe betalingsverwerkers deze informatie kunnen bewaren in overeenstemming met hun eigen privacybeleid en voorwaarden.

 

 

Huisartsgegevens – Healthchoices Global is verplicht om de nieuwste professionele en wettelijke richtlijnen te volgen die nu gelden voor alle medische klinieken onder nieuwe regels die uw huisartsgegevens moeten verstrekken voorafgaand aan uw beoordeling. Deze zullen alleen worden gebruikt in noodsituaties of op grond van de wet.

U bent daarom verplicht om de naam en het adres van uw huisarts of een contactnummer aan Healthchoices Global te verstrekken in uw registratieformulier en deze gegevens moeten te allen tijde up-to-date worden gehouden. U heeft de mogelijkheid om te selecteren of u Healthchoices Global wel of niet machtigt om contact op te nemen met uw huisarts, en Healthchoices Global zal deze instructie volgen. In het geval van een nood- of beveiligingsalarm is Healthchoices Global wettelijk verplicht om contact op te nemen met uw huisarts en zal dit alleen doen onder deze omstandigheden.

 

Healthchoices Global is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies die kan voortvloeien uit het niet openbaar maken van dergelijke details. Meer informatie hierover vindt u op uw patiëntenregistratieformulier.

Healthchoices Global zal details over uw zorg en behandeling delen met elke andere zorgverlener (inclusief uw huisarts en NHS-professional in de geestelijke gezondheidszorg) wanneer dit vereist is door professionele richtlijnen en/of wanneer dit naar onze absolute mening noodzakelijk is om uw gezondheid te beschermen en welzijn of die van anderen. Waar praktisch mogelijk, zullen we uw voorafgaande toestemming vragen voordat we gegevens delen, maar we moeten erkennen dat Healthchoices Global en haar beoefenaars zich te allen tijde moeten houden aan de huidige professionele richtlijnen en goede klinische praktijken.

Informatie delen tussen Healthchoices Global Healthcare-professionals die u zorg en behandeling bieden –

 

Healthchoices Global neemt uw privacy uiterst serieus. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken om de diensten te leveren die u bij ons hebt aangevraagd.

 Healthchoices Global zal strikt vertrouwelijk blijven en geen vertrouwelijke informatie bekendmaken of communiceren aan iemand anders, behalve zoals uiteengezet in deze Algemene voorwaarden. De verplichtingen van de bovenstaande clausule zijn niet van toepassing op informatie die:

 • is al algemeen bekend, door geen handeling of nalatigheid van een van ons;
 • elke partij is verplicht tot openbaarmaking door een rechtbank, tribunaal of overheidsinstantie met bevoegde jurisdictie;
 • bekend was bij de ontvanger vóór de datum van openbaarmaking (zoals blijkt uit schriftelijk bewijs) zonder verplichting tot vertrouwelijkheid;
 • werd vervolgens door de ontvanger van iemand anders verkregen zonder dat die persoon enige geheimhoudingsplicht schendt die hij of zij heeft tegenover u of ons.
 • wordt verstrekt aan de professionele adviseurs van een van ons voor interne zakelijke doeleinden.

Als u de gevraagde persoonlijke informatie niet verstrekt, is Healthchoices Global mogelijk niet in staat u de juiste services te bieden.

 Overmacht

Een van beide of enige partij is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van de verplichtingen van de partij als een dergelijk falen het gevolg is van overmacht (inclusief brand, overstroming, aardbeving, storm, orkaan of andere natuurramp), oorlog, invasie, daad van buitenlandse vijanden, vijandelijkheden (ongeacht of de oorlog is verklaard), burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand, militaire of toegeëigende macht of confiscatie, terroristische activiteiten, nationalisatie, overheidssancties, blokkades, embargo's, arbeidsconflicten, stakingen, uitsluitingen of onderbrekingen of uitval van elektriciteit of telefoonservice. Geen enkele partij heeft het recht om onze Overeenkomst in dergelijke omstandigheden te beëindigen.

 

Als een partij Force Majeure aanvoert als excuus voor het niet nakomen van de verplichting van de partij, dan moet de niet-nalevende partij bewijzen dat de partij redelijke stappen heeft ondernomen om vertraging of schade veroorzaakt door voorzienbare gebeurtenissen tot een minimum te beperken, dat de partij substantieel aan alle niet-nakoming heeft voldaan. verontschuldigde verplichtingen, en dat de andere partij tijdig op de hoogte is gesteld van de waarschijnlijkheid of het daadwerkelijk plaatsvinden van deze of deze gebeurtenis(sen).

 

Healthchoices Global gebruikt de informatie die we van u verzamelen om:

 

Onze diensten aan u leveren.

Verwerk betalingen voor diensten.

Als u zich heeft aangemeld voor onze e-mailupdates, kan Healthchoices Global u informatie sturen over onze diensten die voor u interessant kunnen zijn. U hebt het recht om u op elk moment af te melden en te verzoeken dat uw persoonlijke contactgegevens worden verwijderd om verder proactief contact met ons te voorkomen.

Healthchoices Global werkt samen met partners die ons voorzien van analyses. Dit helpt ons te begrijpen hoe gebruikers omgaan met onze service en de prestaties ervan te meten. Cookies en vergelijkbare technologieën kunnen worden gebruikt om deze informatie te verzamelen.

Healthchoices Global zorgt ervoor dat een of meer van onze ervaren professionals in de geestelijke gezondheidszorg worden toegewezen aan uw zorg en behandeling, en informeert hen over de tijd en datum van uw afspraak. Ook hebben zij toegang tot uw profiel met daarin uw naam, geboortedatum, uw huidige probleem en huisartsgegevens.

Healthchoices Global zal de informatie ook gebruiken om uw geplande afspraak te bevestigen en u een automatische melding te sturen voordat uw sessie begint.

Healthchoices Global kan uw gegevens indien nodig ook gebruiken om een ​​terugbetaling te verwerken.

 

 

Houd er rekening mee dat Healthchoices Global verplicht is om uw gegevens gedurende ten minste 8 jaar na ontslag of vanaf het laatste bezoek van de patiënt te bewaren. Hoewel de AVG duidelijk stelt dat dossiers niet langer mogen worden bewaard dan nodig is, kunnen er andere aanwijzingen zijn voor het bewaren van de dossiers, zoals een melding van een claim of een ernstig incident, dus alle dossiers moeten worden beoordeeld voordat veilige vernietiging wordt voorgesteld. De administratie van de kinderen wordt bewaard tot na hun 25e verjaardag. Als de patiënt 17 was aan het einde van de behandeling, worden de gegevens bewaard tot hun 26e verjaardag.

 

Healthchoices Global deelt uw persoonlijke gegevens niet met derden voor marketingdoeleinden. Raadpleeg ons privacybeleid op onze Healthchoices Global-website - hier

 

HEALTHCHOICES GLOBAL KAN GEEN NOODDIENSTEN OF ONDERSTEUNING VERLENEN

Aangezien Healthchoices Global geen nooddiensten levert, neem in geval van nood contact op met 111 of Samaritans op 116 123.

Neem voor meer informatie contact met ons op via onze contactpagina.