Behandelen van gedragsproblemen

 

Er zijn veel verschillende, zeer effectieve behandelopties beschikbaar voor kinderen en jongeren die worstelen met hun gedrag.

Beoordeling

Een van de nuttigste eerste stappen is om meer te begrijpen over de problemen waarmee uw kind worstelt.  We weten dat gedragsproblemen, zoals agressief of opstandig gedrag, vaak een manier kunnen zijn waarop een kind of tiener problemen communiceert die ze op een ander gebied van hun leven hebben, bijvoorbeeld problemen op school of met hun zelfrespect.

Het komt ook vaak voor dat kinderen die tekenen van woede vertonen een onderliggende aandoening hebben, zoals ADHD, depressie of angst. Sommige onderzoeken geven aan dat maar liefst 40% van de kinderen met gedragsproblemen ADHD zal hebben.

Een beoordeling met een kinder- en jeugdpsychiater zal vaststellen of er een onderliggende oorzaak is voor het gedrag en zal ook de beste behandelingsroute bepalen.

Medicatie

Bepaalde medicijnen kunnen nuttig zijn om kinderen en tieners te helpen hun problemen met woede of agressie te beheersen, bijvoorbeeld:

 1. Als het onderliggende probleem ADHD is, kunnen stimulerende medicatie zeer effectief zijn. Er is veel bewijs dat aantoont dat deze stimulerende medicijnen de niveaus van bepaalde sleutelchemicaliën in de hersenen (dopamine en noradrenaline) verhogen, waardoor de hersenen op een andere manier kunnen functioneren en het gedrag van het kind wordt bevorderd – vaak door hun concentratievermogen te vergroten en te verminderen. hun niveaus van hyperactiviteit.
 2. Als de onderliggende aandoening autisme is, zijn er aanwijzingen dat atypische antipsychotica, zoals risperidon, ernstige agressie kunnen verminderen door in te werken op de neurotransmitters dopamine en serotonine.
  Medicatie wordt meestal gezien als een laatste redmiddel voor overmatige woede bij autisme, en de voordelen moeten zorgvuldig worden afgewogen tegen het risico op bijwerkingen, maar voor sommige gezinnen is het hebben van medicijnen om de agressie van hun kind te helpen niettemin een reddingslijn .

Er zijn andere medicijnen die nuttig kunnen zijn om een ​​kind of tiener te helpen hun gedrag te beheersen en hun agressie te verminderen. Vaak wordt naast medicatie ook een gesprekstherapie aanbevolen - de medicatie kan het kind vaak helpen om vollediger in de therapie te gaan.

 

Praattherapie

Uw kind of tiener kan baat hebben bij wat tijd met een therapeut of psycholoog die eventuele emotionele of gedragsproblemen van uw kind kan oplossen.

Kinderen zullen zich niet altijd op hun gemak voelen om met hun ouders te praten, maar staan ​​vaak open voor een therapeut.

Met name CBT (cognitieve gedragstherapie) is effectief gebleken bij het helpen van een kind of tiener:

 1. Overmatige boosheid reguleren
 2. Leer sociale probleemoplossende strategieën
 3. Ontwikkel alternatieve sociale vaardigheden (anders dan boosheid)

Pratende therapieën zijn vaak de meest geprefereerde optie voor het behandelen van gedragsproblemen - ze zijn niet alleen de veiligste opties (veel medicijnen hebben bijwerkingen), maar de vaardigheden die uw kind of tiener leert van therapie gaan ze een leven lang mee en zijn een echte investering in hun toekomst.

Gezinstherapie en opvoedingsvaardigheidstraining

Het kan ongelooflijk stressvol zijn voor het hele gezin als je een kind hebt met gedragsproblemen. Uw dagelijkse gezinsleven kan bol staan ​​van ruzies, confrontaties en stress. Broers en zussen kunnen er vaak onder lijden als een kind specifieke gedragsproblemen heeft; huwelijken staan ​​vaak onder enorme hoeveelheden stress en onenigheid in het huwelijk kan het gedrag van uw kind verergeren, omdat ze misschien het gevoel hebben dat ze de schuldige zijn, maar nog steeds niet weten hoe ze moeten stoppen.

Bewijs heeft aangetoond dat gezinstherapie en opvoedingsondersteuning kunnen helpen bij het aanpakken en verminderen van storend of probleemgedrag en zijn vaak gebaseerd op hoe ouders zich gedragen direct na het agressieve gedrag van hun kind.

Met behulp van een opvoedcoach, therapeut, gezinstherapeut of psycholoog leer je:

 • Gepast gedrag prijzen
 • Effectieve communicatie
 • Hoe het probleem, aandachtzoekend gedrag te negeren
 • Hoe consequent te handelen met betrekking tot consequenties
 • Hoe u de vaardigheden die uw kind tijdens de therapie leert, verankert en ondersteunt

Het bijwonen van sessies als koppel kan vaak enorm krachtig zijn en zorgen voor een 'verenigd' thuis. Dit kan een grote druk op het gezin wegnemen en iedereen de ruimte geven die nodig is om het getroffen kind te helpen.

Praat met een gekwalificeerde professional

Een gratis, vertrouwelijk gesprek kan u snel op weg helpen om de controle terug te krijgen. Alle telefoontjes worden beantwoord door een getrainde assistent-psycholoog die luistert en vragen stelt, alvorens de meest geschikte behandeling voor te stellen.

Bel ons team op 0333 3390115