Verklaring over duurzaamheid in de geestelijke gezondheid

 

Duurzaamheid in de geestelijke gezondheid omvat het vermogen om zowel nu als in de toekomst waardevolle zorg te bieden, rekening houdend met ecologische, economische en sociale beperkingen.

De urgentie van klimaatverandering vormt een ongekende bedreiging voor de menselijke gezondheid en overleving. Het is de verantwoordelijkheid van alle beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg om te pleiten voor actie op alle niveaus om klimaatverandering tegen te gaan. Met name professionals in de geestelijke gezondheidszorg hebben de plicht om individuen voor te lichten over de gevolgen van klimaatverandering voor de geestelijke gezondheid en de psychologie achter de ontkenning van klimaatverandering.

Duurzame zorg in de geestelijke gezondheidszorg beoogt het volgende te bereiken:

  1. Preventie en veerkracht: Bevorder mentaal welzijn, bouw sociale contacten op en bevorder individuele, sociale en gemeenschapsveerkracht om psychische aandoeningen te voorkomen.

  2. Empowerment: Stel patiënten, personeel en zorgverleners in staat actief hun geestelijke gezondheid te beheren en deel te nemen aan besluitvormingsprocessen.

  3. Verwijdering van verspilling: Identificeer en elimineer verspillende activiteiten om de geestelijke gezondheidszorg te stroomlijnen en onnodig verbruik van hulpbronnen te verminderen.

  4. Koolstofarme alternatieven: omarm koolstofarme alternatieven in de geestelijke gezondheidszorg om de milieu-impact van zorgverlening te minimaliseren.

Voorbeelden van duurzame praktijken zijn onder meer het verminderen van overmedicatie, het aannemen van een op herstel gerichte benadering, het benutten van de therapeutische voordelen van natuurlijke omgevingen en het koesteren van ondersteuningsnetwerken. Door dergelijke benaderingen te implementeren, kunnen we de patiëntenzorg verbeteren en tegelijkertijd de economische en milieukosten verlagen.

Bovendien maakt het aanbieden van afspraken op afstand de toegankelijkheid voor alle individuen mogelijk, waardoor de ecologische voetafdruk die gepaard gaat met reizen en vervoer wordt verkleind.

Het waarborgen van de duurzaamheid en groei van de sector geestelijke gezondheidszorg is cruciaal voor het verbeteren van de ondersteuning van mensen met psychische problemen. Dit omvat het verbeteren van de contractering en inbedrijfstelling van diensten voor geestelijke gezondheidszorg, het aanpakken van uitdagingen op het gebied van werving en behoud van personeel, en het erkennen van de vitale rol van de vrijwilligers- en gemeenschapssector in de verlening van gezondheids- en sociale zorg.

Correspondentieadres: 2 Harley Street, Londen, W1G 9PA