Schemagerichte therapie

Schemagerichte therapie is een gespecialiseerde vorm van psychotherapie die voornamelijk wordt gebruikt voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS). Het is gericht op het identificeren en wijzigen van specifieke onaangepaste denkpatronen. Hoewel het elementen uit cognitieve gedragstherapie (CBT) bevat, put het ook uit andere therapeutische benaderingen.

De basis van schemagerichte therapie ligt in de overtuiging dat wanneer onze fundamentele kinderbehoeften, zoals veiligheid, acceptatie en liefde, onvoldoende worden bevredigd, we vervormde manieren ontwikkelen om de wereld waar te nemen en ermee om te gaan, ook wel maladaptieve vroege schema's genoemd. .

Schema's zijn diepgewortelde en doordringende denk- en gedragspatronen die verder reiken dan simpele overtuigingen. Ze zijn nauw verbonden met ons zelfgevoel en hoe we de wereld om ons heen waarnemen.

Volgens de schematheorie worden deze schema's geactiveerd wanneer gebeurtenissen in het huidige leven lijken op ervaringen uit het verleden die hebben bijgedragen aan de vorming van deze schema's. Als we ongezonde schema's hebben ontwikkeld als gevolg van moeilijke ervaringen in onze kindertijd, hebben we de neiging om terug te vallen in nutteloze denkpatronen en gedragingen wanneer we met soortgelijke situaties worden geconfronteerd.

Schemagerichte therapie heeft tot doel deze schema's aan het licht te brengen, waardoor individuen kunnen begrijpen hoe hun ervaringen uit het verleden hun huidige gedachten, emoties en gedragingen beïnvloeden. Door middel van gerichte interventies, zoals cognitieve herstructurering, ervaringsgerichte technieken en beperkte re-ouderschap, kunnen individuen deze onaangepaste schema's uitdagen en aanpassen.

Het therapeutische proces omvat het gezamenlijk onderzoeken van de oorsprong en manifestaties van deze schema's, het identificeren van triggers en het ontwikkelen van alternatieve copingstrategieën. De therapeut biedt ondersteuning, begeleiding en empathie en helpt individuen om gezondere manieren te ontwikkelen om met zichzelf en anderen om te gaan.

Schemagerichte therapie is een intensieve en veelomvattende benadering die actieve betrokkenheid en toewijding vereist van zowel de therapeut als het individu. Naarmate ongezonde schema's in de loop van de tijd geleidelijk worden vervangen door meer adaptieve patronen, kunnen individuen een verbeterd emotioneel welzijn, verbeterde interpersoonlijke relaties en een groter gevoel van eigenwaarde ervaren.

Het is belangrijk op te merken dat hoewel schemagerichte therapie in eerste instantie is ontwikkeld voor BPS, het ook effectief is gebleken bij het aanpakken van andere psychische problemen, zoals chronische depressie en persoonlijkheidsstoornissen. Het integratieve karakter van de therapie zorgt voor flexibiliteit bij het afstemmen van de behandeling op de specifieke behoeften van elk individu.

Over het algemeen biedt schemagerichte therapie een unieke en krachtige benadering voor het begrijpen en transformeren van diepgewortelde denk- en gedragspatronen, waardoor individuen in staat worden gesteld een bevredigender leven te leiden.

Hoe onze therapieservices u kunnen helpen?

Onze therapiediensten hebben tot doel een ondersteunende en productieve omgeving te creëren waarin u uw geestelijke gezondheidsproblemen kunt aanpakken en overwinnen. We geven prioriteit aan uw welzijn en bieden persoonlijke zorg en aandacht. Door middel van een uitgebreide beoordeling ontwikkelen we een op maat gemaakt online behandelplan om uw aandoening effectief te beheren. Met een scala aan diensten en therapeutische behandelingen, waaronder cognitieve gedragstherapie (CGT) en op compassie gerichte therapie, komen we tegemoet aan uw specifieke behoeften.

Voordelen van online therapie

Online therapie biedt een handige en transformerende manier om overal ter wereld toegang te krijgen tot psychotherapiediensten. Het elimineert barrières voor therapie door u zorg te laten ontvangen in het comfort van uw eigen huis. Onze hoogwaardige online beoordelingen en behandelingen zijn toegankelijk voor individuen in het hele VK. Onze deskundige beoefenaars bieden hetzelfde niveau van zorg als persoonlijke sessies, ongeacht uw locatie, en zorgen voor ondersteuning en assistentie, waar u ook bent.

Onze unieke benadering van particuliere geestelijke gezondheidszorg

Wij geloven in het afstemmen van onze aanpak op uw unieke symptomen en situatie. Door goed naar uw worstelingen te luisteren, maken we een persoonlijk behandelplan. Ondersteuning zoeken voor geestelijke gezondheid kan ontmoedigend zijn, maar onze beoefenaars bieden niet-aflatende ondersteuning en begrip tijdens uw eerste consult. Ons team van psychiaters, psychologen en therapeuten rust u uit met de hulpmiddelen om uw symptomen te begrijpen en te beheersen, wat een gelukkiger leven bevordert. We geven prioriteit aan vertrouwelijkheid, voldoen aan de AVG-richtlijnen en integreren naadloos met andere vormen van doorlopende gezondheids- en geestelijke zorg.

Wie kan profiteren van onze therapiediensten?

Onze therapiediensten zijn gericht op personen die kortetermijnondersteuning zoeken tijdens stressvolle periodes, personen die langdurige problemen aanpakken, personen die geïnteresseerd zijn in emotionele verkenning en personen die op zoek zijn naar technieken om hun evenwicht te herstellen. We helpen ook individuen bij het behouden van een goede geestelijke gezondheid, zelfs zonder onmiddellijke nood.

De juiste therapieoptie kiezen

We bieden verschillende evidence-based therapiemogelijkheden, zoals cognitieve gedragstherapie, compassiegerichte therapie, cognitieve analytische therapie en op mindfulness gebaseerde therapie. Tijdens de eerste afspraak voeren we een beoordeling uit om uw problemen te begrijpen en een psychologisch perspectief te bieden. Hoewel we de meest effectieve aanpak kunnen voorstellen, is de uiteindelijke beslissing aan u. Zodra u het behandeltraject hebt bepaald, kunt u vervolgafspraken maken en met de therapie beginnen.

Duur van therapie

De duur van de therapie varieert op basis van individuele behoeften. Vooruitgang kan in verschillende tempo's worden geboekt, waarbij sommige situaties kortere behandelingsperioden vereisen en andere langdurige ondersteuning nodig hebben.

Werken met een klinisch of psychologisch psycholoog

Samenwerken met een psycholoog of therapeut omvat een proces in drie fasen: beoordeling, formulering en behandeling. We verzamelen uitgebreide details om uw toestand te begrijpen, bieden een functioneel begrip van het probleem en werken met u samen om te voorkomen dat symptomen uw leven domineren.

Onze missie

Onze missie is om u te ondersteunen bij het bereiken van een gezonde toekomst, vrij van psychische klachten. Ons team van hoog opgeleide psychologen en psychiaters werkt samen om een ​​persoonlijke service te bieden die aan uw specifieke behoeften voldoet. We voeren grondige beoordelingen uit, werken uw behandelplan voortdurend bij en zorgen voor een voortdurende beoordeling van de juiste medische zorg.

Waarom kiezen voor Health Choices Global?

We bieden landelijke dekking in het hele VK en bieden uitgebreide ondersteuning op het gebied van geestelijke gezondheid om de kwaliteit van uw leven te verbeteren. Ons team van experts is 7 dagen per week beschikbaar en biedt flexibele en vertrouwelijke afspraken op afstand. Wij zijn lid van het Royal College of Psychiatrists en andere regelgevende instanties en zorgen voor professionele en betrouwbare zorg.