Privacyverklaring voor patiënten

HEALTHCHOICES GLOBAL LIMITED

Privacyverklaring voor patiënten

september 2021

Belangrijkste punten:

 • Waarom gebruiken we uw gegevens? We gebruiken informatie over u om u onze zorgdiensten te kunnen leveren. Wij gebruiken uw gevoelige gegevens: Als patiënt gebruiken wij informatie over uw gezondheid, ras en etnische afkomst, seksuele geaardheid en religie.
 • Gegevens delen: we kunnen uw gegevens delen met derden, waaronder andere zorgverleners die kunnen bijdragen aan uw zorg, uw huisarts, wettelijke instanties die zich bezighouden met de regulering van uw zorg en andere instanties die mogelijk bij uw zorg betrokken zijn.
 • Beveiliging: we respecteren de veiligheid van uw gegevens en behandelen deze in overeenstemming met de wet. Internationale overdracht: we werken samen met internationale medische dienstverleners waar we gegevens kunnen overdragen met de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt.

Health Choices Global respecteert uw privacy en zet zich in voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring informeert u over hoe wij omgaan met de persoonlijke gegevens van patiënten en informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Gebruik ook de woordenlijst om de betekenis te begrijpen van sommige termen die in deze privacyverklaring worden gebruikt.

 

BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE ZIJN WIJ

  1. 1 Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet op de gegevensbescherming 2018 zijn we verplicht om aan onze patiënten uit te leggen waarom we informatie over u verzamelen, hoe we die informatie willen gebruiken en of we deze informatie met iemand anders zullen delen.

  1. 2 Deze verklaring geldt voor al onze patiënten en ook voor toekomstige patiënten.

  1. 3 We kunnen deze verklaring op elk moment bijwerken en we zullen u voorzien van een nieuwe privacyverklaring wanneer we substantiële updates doorvoeren. We kunnen u ook van tijd tot tijd op andere manieren informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens.

  1. 4 Het is belangrijk dat u deze verklaring leest, zodat u weet hoe en waarom wij informatie over u gebruiken. Het is ook belangrijk dat u ons op de hoogte stelt van eventuele wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, zodat de informatie die wij over u hebben correct en actueel is.

  1. 5 Wij zijn Health Choices Global Limited en zijn een "gegevensbeheerder" voor de informatie die wij over u bewaren. Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor de beslissing hoe wij de persoonlijke informatie die wij over u bewaren bewaren en gebruiken.

  1. 6. We hebben een functionaris voor gegevensbescherming ("DPO") aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op wat we met uw informatie doen en voor het toezicht op onze naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

  CONTACTGEGEVENS

  1. 7. Onze volledige gegevens zijn:

   

  Volledige naam van rechtspersoon: Health Choices Global Limited, een bedrijf dat is geregistreerd in Engeland en Wales onder het ondernemingsnummer 10941962 en waarvan het geregistreerde adres is Kemp House, 160 City Road, Londen, Verenigd Koninkrijk, EC1V 2NX

  Contactformulier DPO e-mail ons op operations@healthchoicesglobal. com

  Correspondentieadres: 2 Harley Street, Londen, W1G 9PA

  U hebt het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij het Information Commissioner's Office (ICO), de Britse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties (www. ico. org. VK). We zouden het echter op prijs stellen als we uw zorgen kunnen behandelen voordat u de ICO benadert, dus neem in eerste instantie contact met ons op.

  WAAROM VERZAMELEN WE UW INFORMATIE?

   2. 1 We vragen om informatie over u, zodat we ervoor kunnen zorgen dat we u als onze patiënt de beste zorg en service kunnen bieden.

   2. 2 Wanneer we persoonsgegevens moeten verzamelen op grond van de wet, of onder de voorwaarden van een contract dat we met u hebben en u deze gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, kunnen we u mogelijk niet de service bieden die u nodig heeft, maar we zullen u hiervan op de hoogte stellen als dit op dat moment het geval is.

   SOORTEN PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WE GEBRUIKEN

    3. 1 Wij verzamelen informatie over u die relevant is voor uw verblijf bij ons en de zorg die wij u bieden. Dit omvat:

    3. 1 1 persoonlijke gegevens (zoals naam, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, burgerservicenummer, beroep);

    3. 1 2 contactgegevens (zoals uw adres, persoonlijke telefoonnummers en persoonlijk e-mailadres);

    3. 1 3 financiële informatie (zoals uw bankrekeninggegevens en informatie over uw financiële

    omstandigheden);

    3. 1 4 informatie over uw nabestaanden (ten behoeve van contactgegevens voor noodgevallen);

    3. 1 5 gegevens van andere zorgverleners (zoals uw huisarts en praktijkgegevens);

    3. 1 6. video en foto's van u (zoals camerabeelden, foto's voor veiligheidsdoeleinden, enz.):

    3. 2 BIJZONDERE CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS

    Sommige informatie die we over u verzamelen, kan "bijzondere categorieën van persoonlijke gegevens" zijn. Bijzondere categorieën gegevens vereisen een hoger beschermingsniveau. De speciale categorieën van persoonlijke gegevens over u die we kunnen verzamelen, omvatten:

    3. 2 1 informatie over uw ras of etnische afkomst;

    3. 2 2 informatie over uw religieuze overtuigingen;

    3. 2 3 informatie over uw seksleven en seksuele geaardheid;

    3. 2 4 gezondheidsinformatie, waaronder:

    3. 2 4 1 eventuele handicaps of speciale vereisten die u mogelijk heeft;

    3. 2 4 2 medische dossiers die betrekking hebben op uw behandeling door ons;

    3. 2 4 3 uw medische geschiedenis; en

    3. 2 4 4 registraties vereist door zorgtoezichthouders.

    3. 3 GEAGGREGEERDE GEGEVENS

    We verzamelen, gebruiken en delen ook geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens ("Geaggregeerde gegevens"), zoals statistische of demografische gegevens, voor onze eigen interne en marketingdoeleinden. Geaggregeerde gegevens worden afgeleid van uw persoonlijke gegevens, maar worden wettelijk niet als persoonlijke gegevens beschouwd, aangezien deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect onthullen. Als we echter geaggregeerde gegevens combineren of koppelen aan uw persoonlijke gegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonlijke gegevens die zullen worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

    BRON VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

     4. 1 De bovenstaande informatie die we over u verzamelen, wordt verkregen via verschillende bronnen, waaronder:

     4. 1 1 rechtstreeks van u zowel voorafgaand aan als tijdens uw behandeling door ons;

     4. 1 2 van uw vrienden en familieleden die ons informatie over u verstrekken;

     4. 1 3 van uw werkgever (als deze betrokken is geweest bij het doorverwijzen naar ons); en

     4. 1 4 van andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en functionarissen van de gemeente/sociale dienst.

     HOE EN WAAROM WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

      5. 1 In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming hebben we een "wettelijke basis" nodig voor het verzamelen en gebruiken van informatie over u voor een bepaald doel.

      5. 2 We hebben hieronder de verschillende doeleinden uiteengezet waarvoor we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, samen met de wettelijke grondslagen waarop we ons zullen baseren.

      Waarom we uw informatie gebruiken Onze wettelijke basis voor het gebruik van uw informatie

      Verlenen van zorg en aanverwante diensten: Om u te voorzien

      • met veilige, passende en persoonlijke zorg als een van onze patiënten en ervoor zorgen dat we voldoen aan uw
      • individuele eisen. Het is noodzakelijk om ons contract met u uit te voeren. Het is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke / reglementaire verplichtingen. Het is noodzakelijk voor onze legitieme belangen (waar zij
      • worden niet opgeheven door uw rechten). Het is noodzakelijk voor de bescherming van uw vitale belangen. Het is voor ons noodzakelijk om u zorg te verlenen. *

      Financiën: Het administreren van betalingen voor uw behandeling door ons. Het is noodzakelijk voor onze legitieme belangen (waar deze niet terzijde worden geschoven door uw rechten). Het is noodzakelijk om ons contract met u uit te voeren.

      Admin: Administratieve zaken die nodig zijn voor het dagelijks functioneren van onze organisatie. Dit kan incidenteel het voorkomen, opsporen en onderzoeken van fraude en corruptie omvatten. Het is noodzakelijk om ons contract met u uit te voeren. Het is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke / reglementaire verplichtingen.

      Waarom we uw informatie gebruiken onze wettelijke basis voor het gebruik van uw informatie

      Het is noodzakelijk voor onze legitieme belangen (waar deze niet terzijde worden geschoven door uw rechten). Het is voor ons noodzakelijk om u zorg te verlenen. *

      Analyse en monitoring: Analyse van de kwaliteit van de zorg die aan onze patiënten wordt geleverd als onderdeel van onze voortdurende verbetering van de dienstverlening.

      • Het is noodzakelijk om ons contract met u uit te voeren.
      • Het is noodzakelijk voor onze legitieme belangen (waar deze niet terzijde worden geschoven door uw rechten).
      • Het is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke / reglementaire verplichtingen.
      • Het is voor ons noodzakelijk om u gezondheidszorg te verlenen. *

      Klachten: Afhandelen van ingediende klachten, geuite zorgen.

      • Het is noodzakelijk om ons contract met u uit te voeren.
      • Het is noodzakelijk voor onze legitieme belangen (waar deze niet terzijde worden geschoven door uw rechten).
      • Het is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke / reglementaire verplichtingen.
      • Het is voor ons noodzakelijk om u gezondheidszorg te verlenen. *
      • Beveiliging en regulering: we gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de bescherming en regulering van de gezondheidszorg.
      • Het is noodzakelijk om ons contract met u uit te voeren.
      • Het is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke / reglementaire verplichtingen.
      • Het is noodzakelijk voor onze legitieme belangen (waar deze niet terzijde worden geschoven door uw rechten).
      • Het is voor ons noodzakelijk om u gezondheidszorg te verlenen. *

      Communicatie: We hebben uw persoonlijke gegevens nodig om met u te communiceren voor, tijdens en na uw behandeling.

      Als u ons bijvoorbeeld belt, kunnen we die gesprekken opnemen voor controle- en trainingsdoeleinden.

      • Het is noodzakelijk om ons contract met u uit te voeren.
      • Het is noodzakelijk voor onze legitieme belangen (waar deze niet terzijde worden geschoven door uw rechten).
      • Marketing: we zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van details van onze producten en diensten waarvan wij denken dat ze voor u van voordeel of interessant kunnen zijn.
      • Het is noodzakelijk voor onze legitieme belangen (waar deze niet terzijde worden geschoven door uw rechten).

      Onze diensten verbeteren: We kunnen u vragen om vrijwillig patiëntenenquêtes in te vullen om ons te helpen de diensten die wij u bieden te verbeteren. Voor het gebruik van uw persoonsgegevens zijn wij afhankelijk van uw uitdrukkelijke toestemming. *

      Beveiliging: Het is mogelijk dat we beelden van u moeten vastleggen als onderdeel van onze beveiligingsprocessen, zoals het gebruik van camerabeelden.

      • Het is noodzakelijk voor onze legitieme belangen (waar deze niet terzijde worden geschoven door uw rechten).
      • Het is noodzakelijk voor het beheer van gezondheids- en sociale zorgdiensten. *

      * Dit is een aanvullende wettelijke basis waarop we moeten vertrouwen om speciale categorieën gegevens te gebruiken, zoals informatie over uw gezondheid

      VOLDOEN AAN WETGEVING GEGEVENSBESCHERMING

       6. 1 We houden ons aan de wetgeving inzake gegevensbescherming bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens. De kern van de gegevensbeschermingswetten zijn de 'gegevensbeschermingsprincipes' die stellen dat de persoonlijke informatie die we over u bewaren:

       6. 1 1 rechtmatig, eerlijk en op een transparante manier gebruikt;

       6. 1 2 alleen verzameld voor geldige doeleinden die we u duidelijk hebben uitgelegd en niet gebruikt op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden;

       6. 1 3 relevant zijn voor de doeleinden waarover we u hebben verteld en alleen beperkt zijn tot die doeleinden;

       6. 1 4 nauwkeurig en up-to-date gehouden;

       6. 1 5 alleen bewaard zolang als nodig is voor de doeleinden waarover we u hebben verteld; en

       6. 1 6. veilig bewaard.

       UW GEGEVENS DELEN

        7. 1 We zullen uw persoonlijke gegevens met derden delen als we daar een wettelijke basis voor hebben.

        7. 2 De soorten organisaties waarmee we uw persoonsgegevens delen, zijn als volgt:

        7. 2 1 Zorgverleners en multidisciplinaire teams: Waar het wettelijk en noodzakelijk is om dit te doen, zullen we informatie over u delen met andere medische dienstverleners die direct betrokken zijn bij uw zorg, waaronder laboratoriumdiensten, beeldvormingscentra of specialisten aan wie u heeft om een ​​verwijzing gevraagd.

        7. 2 2 Bezorgservices: Waar het wettelijk en noodzakelijk is om dit te doen, zullen we bepaalde minimale informatie over u delen met ophaalbezorgservices, waaronder koeriersdiensten en de Royal Mail om producten of tests die u bij ons besteld hebben.

        7. 2 3 Uw werkgever: Als uw werkgever huisartsenzorg voor u als arbeidsvoorwaarde aanbiedt, kunnen wij uw werkgever melden dat u bij een afspraak bent geweest. We zullen geen persoonlijk identificeerbare gegevens of medische details delen zonder uw uitdrukkelijke toestemming om dit te doen (bijv. G voor medische pre-employment)

        7. 2 4 Toezichthouders / Waarborgende Autoriteiten / Gedeputeerden: Ook delen wij uw persoonsgegevens met deze overheidsinstanties waar wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

        7. 2 5 De politie en andere wetshandhavingsinstanties: In beperkte gevallen kunnen we worden verplicht om uw persoonlijke gegevens met de politie te delen als dit nodig is voor strafrechtelijke onderzoeken en wetshandhaving.

        7. 2 6. IT-serviceproviders: We kunnen externe IT-providers gebruiken die van tijd tot tijd toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens als dat nodig is om hun diensten uit te voeren.

        7. 2 7. Advocaten: Waar het wettig is om dit te doen, kunnen we uw persoonlijke informatie delen met elke persoon die bevoegd is om namens u te handelen, zoals degenen die een volmacht hebben gekregen.

        7. 2 8 Nabestaanden: we kunnen uw persoonlijke informatie delen met uw nabestaanden (als we op de hoogte zijn van hun contactgegevens) in een noodgeval

        7. 3 Wij delen uw persoonsgegevens alleen met uw vaste huisarts als wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben.

        INFORMATIE OVERDRAGEN BUITEN DE EU

         8. 1 We werken samen met internationale medische hulpverleners en reisverzekeraars die patiënten naar ons doorverwijzen die een dokter nodig hebben in Londen. Deze patiënten tekenen een toestemmingsformulier om gegevens terug te laten sturen naar de Hulpverlener/verzekeraar. NB Deze patiënten zijn meestal geen ingezetenen van het VK.

         8. 2 Van patiënten die niet door een hulpverlener naar ons zijn doorverwezen, geven wij geen gegevens door buiten de EER.

         8. 3 Veel van onze externe derde partijen zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER), dus hun verwerking van uw persoonlijke gegevens zal een overdracht van gegevens buiten de EER met zich meebrengen.

         8. 4 Telkens wanneer we uw persoonlijke gegevens buiten de EER overdragen, zorgen we ervoor dat deze een vergelijkbare mate van bescherming wordt geboden door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende waarborgen wordt geïmplementeerd:

         8. 4 1 Wij zullen uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan landen die door de Europese Commissie worden geacht een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens te bieden. Voor meer details, zie Europese Commissie: Adequaatheid van de bescherming van persoonsgegevens in niet-EU-landen.

         8. 4 2 Waar we bepaalde dienstverleners gebruiken, kunnen we specifieke contracten gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die persoonlijke gegevens dezelfde bescherming bieden als in Europa. Zie voor meer details Europese Commissie: Modelcontracten voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen.

         8. 4 3 Waar we providers gebruiken die in de VS zijn gevestigd, kunnen we gegevens aan hen overdragen als ze deel uitmaken van de Privacy

         Schild dat vereist dat ze vergelijkbare bescherming bieden voor persoonlijke gegevens die worden gedeeld tussen Europa en de VS. Voor meer details, zie Europese Commissie: EU-VS Privacy Shield.

         Neem contact met ons op via hello@healthchoicesglobal. com Als u meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat door ons wordt gebruikt bij het overdragen van uw persoonlijke gegevens buiten de EER.

         KUNNEN WIJ UW GEGEVENS VOOR ENIG ANDER DOEL GEBRUIKEN?

          9. 1 We zullen uw persoonlijke informatie doorgaans alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze verzamelen. Het is mogelijk dat we uw informatie voor andere doeleinden zullen gebruiken, zolang die andere doeleinden verenigbaar zijn met die uiteengezet in dit beleid. Als we van plan zijn dit te doen, zullen we u informatie verstrekken met betrekking tot dat andere doel voordat we deze voor het nieuwe doel gebruiken.

          9. 2 We kunnen uw persoonlijke gegevens ook voor andere doeleinden gebruiken wanneer dergelijk gebruik wettelijk vereist of toegestaan ​​is.

          UW GEGEVENS OPSLAAN EN VERWIJDEREN

           10. 1 We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we deze hebben verzameld of om een ​​ander rechtmatig doel te bereiken (zoals hierboven beschreven). Wanneer we niet langer een rechtmatig doel hebben om uw gegevens te bewaren, zullen we uw persoonlijke gegevens veilig vernietigen in overeenstemming met ons gegevensbewaringsbeleid. Details van bewaartermijnen voor verschillende aspecten van uw persoonlijke gegevens zijn beschikbaar in ons bewaarbeleid dat u bij ons kunt opvragen op Contacteer ons – Healthchoicesglobal

           10. 2 Om de juiste bewaartermijn voor persoonlijke gegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken en of we kunnen deze doeleinden bereiken met andere middelen en de toepasselijke wettelijke vereisten.

           UW RECHTEN

            11. 1 Onder bepaalde omstandigheden heeft u volgens de wet het recht om:

            11. 1 1 Toegang vragen tot uw persoonlijke gegevens (algemeen bekend als een "toegangsverzoek van een betrokkene"). Hierdoor kunt u een kopie ontvangen van de persoonlijke informatie die we over u hebben en controleren of we deze rechtmatig verwerken.

            11. 1 2 Verzoek om correctie van de persoonlijke informatie die we over u hebben. Dit stelt u in staat om onvolledige of onjuiste informatie die wij over u hebben te laten corrigeren.

            11. 1 3 Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens in bepaalde omstandigheden. Dit stelt u in staat om ons te vragen om persoonlijke informatie te verwijderen of te verwijderen als er geen goede reden is om deze verder te verwerken.

            U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen of te verwijderen wanneer u uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking hebt uitgeoefend (zie hieronder).

            11. 1 4 Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer we vertrouwen op een legitiem belang (of dat van een derde partij) of algemeen belang als onze wettelijke basis voor verwerking en er is iets in uw specifieke situatie waardoor u op deze grond bezwaar maakt tegen verwerking . U hebt ook het recht om bezwaar te maken als wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden.

            11. 1 5 Vraag de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan. Dit stelt u in staat om ons te vragen de verwerking van persoonlijke informatie over u op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid ervan of de reden voor de verwerking ervan vaststellen.

            11. 1 6. Onder bepaalde omstandigheden verzoeken om de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan een andere partij.

            11. 2 Als u uw persoonlijke gegevens wilt bekijken, verifiëren, corrigeren of wissen, bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens of wilt verzoeken dat wij een kopie van uw persoonlijke gegevens aan een andere partij overdragen, neem dan schriftelijk contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.

            RECHT OM TOESTEMMING IN TE TREKKEN

             12. 1 In de beperkte omstandigheden waarin we vertrouwen op uw toestemming als onze wettelijke basis om uw gegevens voor een specifiek doel te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming voor die specifieke verwerking op elk moment in te trekken. Om uw toestemming in te trekken, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Zodra we de melding hebben ontvangen dat u uw toestemming hebt ingetrokken, zullen we uw gegevens niet langer verwerken voor het doel of de doeleinden waarmee u oorspronkelijk hebt ingestemd, tenzij we een andere legitieme wettelijke basis hebben om dit te doen.

             GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

              13. 1 U wordt niet onderworpen aan beslissingen die een significante impact op u hebben, uitsluitend gebaseerd op geautomatiseerde besluitvorming.

              RECHT OM TE KLACHTEN BIJ DE ICO

               14. 1 U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Information Commissioner's Office (de "ICO") als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw informatie gebruiken. U kunt contact opnemen met de ICO door te schrijven naar Information Commissioner's

               Kantoor, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

                

                

                

               Correspondentieadres: 2 Harley Street, Londen, W1G 9PA