Gezondheid op het werk

De gezondheid op het werk verbeteren en het mentale welzijn ondersteunen

De overkoepelende doelstelling van gezondheid op het werk is het proactief voorkomen van werkgerelateerde ziekten en verwondingen door het implementeren van een reeks maatregelen, waaronder:

 1. Veiligheid op de werkplek bevorderen door veiligere werkpraktijken toe te passen.
 2. Ervoor zorgen dat werknemers ergonomisch verantwoorde methoden en acties volgen.
 3. Bewaken van de algehele gezondheid op de werkplek en identificeren van verbeterpunten.
 4. Ondersteunen van werknemers die kampen met ziekte of ziekteverzuim.

Gezondheid op het werk stelt werkgevers in staat hun huidige werkomgeving te evalueren, gezondheidsrisico's te beperken en ervoor te zorgen dat de veranderende regelgeving wordt nageleefd. Als onderdeel van deze alomvattende aanpak speelt een beoordeling van de geestelijke gezondheid een cruciale rol bij het beoordelen van het vermogen van een werknemer om zijn werk effectief uit te voeren en bij het aanbevelen van redelijke aanpassingen om zijn welzijn te bevorderen.

Bovendien omvat de beoordeling van de geestelijke gezondheid een screening van andere gezondheidsbehoeften, waaronder fysiek welzijn. Dit assessment biedt verschillende voordelen, zoals:

 1. Het faciliteren van diepgaande gesprekken met individuen over hun gezondheidssituatie en werkomstandigheden, het verzamelen van actuele informatie.
 2. Identificeren of individuen toegang hebben tot relevante NHS/Private diensten die geschikt zijn voor hun behoeften.
 3. Identificatie van potentiële belemmeringen voor werk, zoals medische, fysieke, cognitieve, sociale, financiële, psychologische en emotionele factoren die aandacht vereisen.
 4. Verlagen van de kosten in verband met verloren werkdagen en effectief omgaan met ziekteverzuim.
 5. Het stroomlijnen van het werkhervattingsproces en het minimaliseren van de duur van de afwezigheid van werknemers van hun bestaande baan. Snelle oplossing en aanpak van problemen helpt de negatieve impact van langdurig ziekteverzuim te verminderen en de druk op andere werknemers te verlichten.
 6. Duidelijke begeleiding bieden bij het aansturen en ondersteunen van medewerkers.

Bovendien brengt een beoordeling van de geestelijke gezondheid een positieve boodschap over het actieve beheer van gezondheidsbehoeften en ziekteverzuim door de werkgever, waarmee blijk wordt gegeven van betrokkenheid bij het welzijn van werknemers.

De beoordeling is geschikt voor werknemers die mogelijk moeilijkheden ondervinden bij het uitvoeren van werktaken of die met ziekteverlof zijn. Het helpt werkgevers weloverwogen beslissingen te nemen over:

 1. Maatregelen implementeren om de terugkeer van de werknemer naar volledige productiviteit te vergemakkelijken.
 2. Het maken van passende aanpassingen aan werktaken.
 3. Het identificeren van werktaken of rollen die door het individu kunnen worden uitgevoerd.
 4. Het vervullen van hun verantwoordelijkheden bij het accommoderen van werknemers met redelijke aanpassingen zoals vereist door de Equality Act 2010.
 5. Personen helpen bij het zoeken naar werk door aanvullende informatie te verkrijgen over hun geestelijke gezondheidstoestand.

Onze diensten handhaven strikte vertrouwelijkheid en houden zich aan de AVG-richtlijnen en de vertrouwelijkheidsvereisten die zijn vastgesteld door alle regelgevende en beroepsinstanties in het VK. We geven prioriteit aan het bieden van de juiste hulp op afstand of online, ongeacht uw locatie, zodat u verzekerd bent van het gemak en comfort van zorg in uw eigen huis. Onze service kan naadloos worden geïntegreerd met andere lopende gezondheids- en geestelijke zorgdiensten die worden verleend door huisartsen, ziekenhuizen, vrijwilligerssectoren en andere relevante entiteiten.