Geestelijke gezondheidstraining voor onderwijzend personeelTrainingsprogramma's op maat voor scholen en universiteiten

Bij onze organisatie zijn we gespecialiseerd in het creëren van op maat gemaakte trainingsprogramma's die zijn ontworpen om te voldoen aan de unieke behoeften van zowel scholen als universiteiten. Elk jaar komen opvoeders, leraren en bestuurders in aanraking met studenten die te maken hebben met een reeks psychische problemen, waaronder zelfmoordgedachten, stress, extreme angst en verslaving.

Naast deze uitdagingen ervaren studenten vaak aandoeningen zoals:

  1. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
  2. Bipolaire stoornis
  3. Zelfverwonding
  4. Opioïdenmisbruik (ter vervanging van alcohol- en middelenmisbruik)

Het is belangrijk op te merken dat geestelijke gezondheidsproblemen onevenredig veel studenten uit historisch gemarginaliseerde en onderdrukte groepen treffen. De economische, gezondheids- en andere ongelijkheden waarmee deze gemeenschappen worden geconfronteerd, creëren aanzienlijke stress en ontberingen, die kunnen bijdragen aan aandoeningen zoals depressie en middelenmisbruik. Bovendien hebben leden van deze gemeenschappen vaak beperkte toegang tot ondersteuning en middelen voor geestelijke gezondheidszorg.

Bovendien kunnen handicaps en verschillen in geslacht, seksuele geaardheid, religie en immigratiestatus leiden tot discriminatie, wat een negatieve invloed heeft op het mentale welzijn van zowel docenten als studenten.

De impact van psychische problemen op studenten

Het vermogen van studenten om te gedijen en zich te ontwikkelen wordt beïnvloed door verschillende factoren, waarbij geestelijke gezondheid een cruciale rol speelt. Giftige stress als gevolg van fysieke of emotionele mishandeling, verwaarlozing, racisme en economische instabiliteit kan de ontwikkeling van essentiële cognitieve functies die nodig zijn voor academisch succes belemmeren. Oudere studenten die dergelijke tegenspoed hebben meegemaakt, vertonen meer kans op symptomen van ADHD, explosieve woede en oppositioneel-opstandige stoornis, terwijl jongere kinderen uitbarstingen, agressie en hyperactiviteit kunnen vertonen. Bovendien kan genetica ook bijdragen aan het mentale welzijn van een student.

Geestelijke gezondheidsproblemen hebben een grote invloed op de aanwezigheid van studenten, academische prestaties, sociale en emotionele ontwikkeling en slagingspercentages. Deze uitdagingen kunnen het vermogen van studenten om zich te concentreren, taken te prioriteren en uitvoerende taken uit te oefenen, ondermijnen, waardoor het voor hen steeds moeilijker wordt om te leren en uit te blinken. Bovendien kunnen gedragsproblemen als gevolg van psychische problemen leiden tot frequente disciplinaire acties en schoolvermijding, wat hun sociale en emotionele groei verder belemmert.

De voordelen van geestelijke gezondheidstraining voor leraren

Gezien de hoge inzet die ermee gemoeid is, moeten onderwijsleiders actie ondernemen om de groeiende geestelijke gezondheidscrisis onder studenten aan te pakken. Aangezien studenten een aanzienlijk deel van hun wakkere uren op school doorbrengen, hebben goed opgeleide leraren tal van mogelijkheden om geestelijke gezondheidsproblemen te observeren, te herkennen en aan te pakken. Geestelijke gezondheidstraining rust leraren uit met de nodige hulpmiddelen om zinvolle ondersteuning te bieden, waardoor studenten academisch kunnen gedijen.

Door middel van training in geestelijke gezondheid leren leerkrachten effectieve methoden om leerlingen die mogelijk middelenmisbruik of psychische problemen ontwikkelen, te identificeren en te bereiken. Ze krijgen een dieper inzicht in het belang van vroegtijdige interventie. Bovendien stelt deze training leraren in staat om studenten te helpen bij het navigeren door geestelijke gezondheidsproblemen of crises.

Training op het gebied van geestelijke gezondheid voor leraren houdt ook in dat ze strategieën worden aangereikt om op gepaste wijze te reageren op de behoeften van studenten in nood, terwijl hun eigen mentale welzijn wordt beschermd. De emotionele tol van leraren kan aanzienlijk zijn, wat vaak leidt tot burn-out en uitputting wanneer ze niet over de nodige hulpmiddelen beschikken om met potentieel traumatische situaties om te gaan.

Door uitstekende training aan te bieden, streven we ernaar de betrokkenheid op de volgende gebieden te vergroten:

  1. Nauwere relaties tussen docenten en leerlingen
  2. Verbeterde effectiviteit in de klas
  3. Minder slachtofferschap

Hieronder vindt u een selectie van de cursussen die we aanbieden ter ondersteuning van geestelijke gezondheid en welzijn in onderwijsinstellingen:

1. ADHD-bewustzijn

De ADHD Awareness-cursus biedt een diepgaand inzicht in hoe ADHD kinderen en tieners beïnvloedt. Het onderzoekt symptomen, hyperactiviteit, impulsbeheersing en aandachtsproblemen zowel thuis als op school. Deze cursus is perfect voor personen die met kinderen werken, diegenen die geïnteresseerd zijn in het werken met kinderen of iedereen die zijn kennis van ADHD wil uitbreiden.

2. Angststoornissen bij kinderen

Deze cursus onderzoekt normaal gedrag versus angststoornissen bij kinderen. Deelnemers leren strategieën om angstige kinderen te ondersteunen en krijgen een beter begrip van hoe verschillende angststoornissen zich manifesteren.

3. Bewustmakingscursus over het Asperger-syndroom

Deze cursus werpt licht op het Asperger-syndroom, onderzoekt de belangrijkste kenmerken en de plaats ervan in het autistische spectrum. Deelnemers leren hoe ze ondersteuning en begrip kunnen bieden aan mensen met het Asperger-syndroom.

4. Autisme Bewustwordingscursus

De Autism Awareness cursus geeft een inleiding tot autisme en andere ontwikkelingsstoornissen. Het biedt een overzicht van de praktijk in de klas, vergroot het bewustzijn over autisme en bespreekt relevante wetten en bestaande dienstverlening.

5. Cursus pesten op school

Deze uitgebreide cursus behandelt verschillende aspecten van pesten, waaronder de definitie ervan, de prevalentie op scholen, preventie- en interventiestrategieën, het creëren van een positieve schoolcultuur, het aanpakken van cyberpesten en het begrijpen van de relatie tussen pesten en zelfmoord.

6. Cursus uitdagend gedrag bij jongeren

Deze cursus onderzoekt de stadia en theorieën van uitdagend gedrag bij kinderen, en voorziet de deelnemers van strategieën om dergelijk gedrag te overwinnen en er effectief mee om te gaan.

7. Cursus kinderpsychologie

De cursus Kinderpsychologie duikt in de principes van ontwikkelingspsychologie, onderzoekt de impact van ouderschap op de resultaten van kinderen en onderzoekt de uitdagingen die de kwaliteit van de ouder-kindrelatie kunnen beïnvloeden.

8. Cursus kinderbescherming

Deze cursus richt zich op de belangrijkste elementen die nodig zijn om de veiligheid en de bescherming van kinderen te waarborgen. Het behandelt onderwerpen als bescherming en kinderbeschermingsconcepten, kwetsbaarheid, inzicht in kinderbeschermingsproblemen, de rol van de Local Authority Designated Officer (LADO), verwijzingsprocessen en best practices op het gebied van bescherming.

9. Cursus gedragsmanagement in de klas

Deelnemers aan deze cursus zullen inzicht krijgen in het begrijpen van het gedrag en de houding van kinderen, effectieve technieken voor het beheersen van gedrag in de klas, het bevorderen van de productiviteit en effectiviteit in de klas, het oplossen van conflicten en strategieën voor het ondersteunen van studenten met speciale onderwijsbehoeften (SEN).

10. Cursus diepgaande en meervoudige leerproblemen (PMLD)

Deze cursus biedt een diepgaand inzicht in diepgaande en meervoudige leerproblemen, inclusief hun definitie, effecten en vereiste educatieve en fysieke ondersteuning.

11. Cursus Positief gedrag van kinderen bevorderen

In deze cursus leren deelnemers over technieken voor positieve bekrachtiging, de voordelen ervan en hoe ze strategieën voor positieve bekrachtiging effectief kunnen implementeren.

12. Cursus bescherming van kinderen met een handicap

Dit trainingsprogramma richt zich op het verkennen van kinderen met een handicap, het begrijpen van verwaarlozing en misbruik van kinderen, het herkennen van tekenen van misbruik en verwaarlozing bij kinderen met een handicap, en het effectief reageren op zorgen.

13. Cursus Veiliger werven op scholen

Deze cursus behandelt verschillende aspecten van veilige werving op scholen, waaronder het wervingsproces, interview- en introductieprocedures, antecedentenonderzoeken en het correct afhandelen van beschuldigingen.

14. SEN in Early Years Course

Deelnemers zullen waardevolle kennis opdoen over speciale onderwijsbehoeften (SEN) in de vroege jaren, verschillende soorten SEN, het belang van inclusieve onderwijspraktijken, strategieën voor het ondersteunen van kinderen met SEN, effectieve communicatieve vaardigheden en relevante wetgeving.

15. Cursus Kinderrechten begrijpen

Deze cursus duikt in de geschiedenis en ontwikkeling van kinderrechten, onderzoekt kwesties en risico's waarmee kinderen worden geconfronteerd, onderzoekt belangrijke wettelijke kaders zoals het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind en de kinderwet, behandelt gelijkheid en diversiteit en belicht het belang van het waarborgen en handhaven van kinderrechten.

Vul gerust onderstaand contactformulier in om te informeren naar specifieke cursussen of om onze uitgebreide cursuscatalogus aan te vragen. We zijn toegewijd aan het ontwikkelen van op maat gemaakte trainingsprogramma's die voldoen aan uw specifieke behoeften en vereisten. We kijken ernaar uit van u te horen en verdere details te bespreken.