Medisch-juridische rapporten

Medisch-juridische diensten - Uitgebreide psychiatrische en psychologische rapporten

Ons team van deskundige medisch-juridische psychiaters en psychologen is gespecialiseerd in het leveren van een breed scala aan beoordelingen, evaluaties en rapporten voor advocatenkantoren en advocaten. Wij bieden diepgaande evaluaties van psychiatrische stoornissen en aandoeningen ter ondersteuning van gerechtelijke procedures. Onze diensten bestrijken verschillende gebieden, waaronder:

 1. Psychiatrische evaluaties voor psychische stoornissen: we kunnen gedetailleerde juridische rapporten leveren met bewijs van een psychische stoornis, geschikt voor strafrechtelijke of civiele rechtszaken, evenals arbeidsrechtbanken. Deze rapporten kunnen werkgevers ook helpen bij het verdedigen van claims van werknemers.
 2. Mentale capaciteitsbeoordelingen: Onze medisch-juridische experts kunnen uitgebreide rapporten samenstellen om de mentale capaciteit van een persoon in strafrechtzaken te evalueren voor zowel het Crown Court als de verdediging.
 3. Psychiatrische beoordelingen van de capaciteit van getuigen: Wij bieden grondige medisch-juridische beoordelingen om het vermogen van een getuige te evalueren om onafhankelijke keuzes te maken en beslissingen te nemen in strafzaken.
 4. Psychiatrische aspecten met betrekking tot letselschade: Onze experts kunnen uitgebreide medisch-juridische rapporten opstellen waarin de psychiatrische aspecten van letselschadezaken worden beschreven. Deze rapporten zijn waardevol voor verzekeringsmaatschappijen, vertegenwoordigers van eisers en wettelijke vertegenwoordigers van gedaagden om de redelijke impact van het letsel op het psychiatrische welzijn van het individu te beoordelen.
 5. Psychiatrische evaluatie van abnormaal gedrag: we kunnen gedetailleerde medisch-juridische rapporten maken over abnormaal gedrag voor gebruik in familiezaken en andere relevante gerechtelijke procedures.
 6. Persoonlijkheidsbeoordelingen: Onze medisch-juridische adviseurs bieden uitgebreide beoordelingen, scores en interpretaties van persoonlijkheidskenmerken om gedrag te voorspellen en interventies aan te bevelen. Deze beoordelingen kunnen worden gebruikt in strafrechtelijke of forensische zaken.
 7. Risicobeoordelingen: onze experts kunnen gedetailleerde medisch-juridische rapporten opstellen die de relatie onderzoeken tussen de mentale toestand van een individu en zijn vermogen om toekomstige criminele handelingen te plegen. Deze rapporten zijn relevant in strafzaken.
 8. Diagnose (DSM-IV en ICD-10): We bieden uitgebreide medisch-juridische rapporten om de validiteit van psychiatrische diagnoses en hun impact op gedrag in civiele of strafrechtelijke omgevingen te beoordelen.
 9. Universitaire prestaties en verzachtende omstandigheden: Onze medisch-juridische adviseurs kunnen de impact evalueren van psychische aandoeningen, zoals depressie en angst, op de prestaties van een student. We bieden grondige rapporten die door universiteiten moeten worden overwogen.
 1. Psychiatrische evaluatie van trauma: we bieden uitgebreide psychiatrische medisch-juridische rapporten die de impact van trauma op de geestelijke gezondheid van een individu evalueren, geschikt voor gerechtelijke procedures.
 2. Psychiatrische evaluaties met betrekking tot medische nalatigheid en ongevallen: we kunnen rapporten opstellen ter ondersteuning of betwisting van zaken met betrekking tot psychiatrische schade voor civiele rechtbanken, met name die met betrekking tot schendingen van de zorgplicht door ziekenhuizen of verzorgingshuizen.
 3. Evaluatie van schizofrenie en andere psychosen: Onze experts stellen nauwgezette medisch-juridische rapporten op met bewijzen van schizofrenie en andere psychosen voor strafzaken.
 4. Evaluatie van posttraumatische stressstoornis (PTSS): Onze medisch-juridische experts kunnen rapporten leveren waarin commentaar wordt geleverd op het bestaan ​​van PTSS, die waardevol zijn voor claims op het gebied van persoonlijk of civiel letsel.
 5. Evaluatie van slapeloosheid en andere slaapstoornissen: we bieden rapporten die bewijzen van slapeloosheid en andere slaapstoornissen evalueren, hun impact op gedrag en hun relevantie in civiele rechtbanken of arbeidsrechtbanken.
 6. Gevolgen van trauma (inclusief letselpsychiatrie): Onze adviseurs kunnen medisch-juridische rapporten opstellen waarin trauma's als gevolg van persoonlijk letsel of nalatigheid worden geïdentificeerd.
 7. Evaluatie van psychopathologie en psychiatrische stoornissen: we bieden grondige medisch-juridische rapporten die psychiatrische stoornissen evalueren, inclusief beoordelingen van verminderde verantwoordelijkheid, met name relevant in strafzaken.
 8. Evaluatie van aandachtstekortstoornis (ADD) of aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) bij volwassenen: Onze experts voeren beoordelingen uit en stellen rapporten op voor strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures, inclusief arbeidszaken.
 9. Medisch-juridische rapporten voor angst en depressie: we stellen uitgebreide rapporten op over angst en depressie voor gebruik in civiele of strafrechtelijke rechtbanken en tribunalen.
 10. Psychiatrische en gedragsaspecten van geweld: Onze medisch-juridische experts voeren diepgaande psychiatrische beoordelingen en evaluaties uit van geweldgerelateerde aspecten voor strafzaken, inclusief beoordelingen van de waarschijnlijkheid van toekomstige gewelddaden.
 11. Bipolaire en andere stemmingsstoornissen: Wij bieden zorgvuldige psychiatrische medisch-juridische rapporten ter evaluatie van stemmingsstoornissen voor strafrechtelijke of civiele rechtszaken.
 12. Neuropsychiatrie: Onze adviseurs kunnen medisch-juridische psychiatrische rapporten verstrekken waarin cognitieve stoornissen als gevolg van verwondingen worden beschreven. Deze rapporten identificeren behandelbare symptomen en stellen managementstrategieën voor andere symptomen voor.
 13. Psychosomatische stoornissen: Onze experts stellen nauwgezette medisch-juridische rapporten op die bewijs leveren van stoornissen die verergeren door psychologische stress, zoals psoriasis, eczeem, maagzweren, hoge bloeddruk of hartaandoeningen. Deze rapporten zijn relevant voor arbeidsrechtbanken of civiele rechtbanken.
 14. Geheugenverlies en geheugen- en cognitieve stoornissen: Ons medisch-juridische team kan gedetailleerde rapporten opstellen waarin het geheugenniveau of de cognitieve stoornissen van een individu worden beoordeeld, waarbij de gebieden worden geïdentificeerd waarvoor beheersplannen nodig zijn.
 15. Psychologische impact van deportatie of detentie: Onze medisch-juridische adviseurs kunnen de psychologische impact van deportatie of detentie op individuen of gezinnen beoordelen, rapporten opstellen en aanbevelingen doen voor civiele of strafrechtelijke procedures.
 16. Gezinsbeoordelingen: we bieden uitgebreide rapporten die speciaal zijn ontworpen voor familierechtelijke zaken, met gedetailleerde evaluaties en beoordelingen.
 17. Plaatsingsopties en scheiding van broers en zussen: Onze medisch-juridische rapporten onderzoeken de psychologische impact van het scheiden van broers en zussen en de effecten van plaatsing bij andere individuen, relevant voor rechtszaken in familiezaken.
 18. Huiselijk geweld: Onze adviseurs kunnen gedetailleerde rapporten opstellen die de impact documenteren van huiselijk geweld, inclusief fysiek, emotioneel, seksueel of psychologisch misbruik, voor gevallen van huiselijk geweld in de familierechtbank.
 19. Misbruik en verwaarlozing: we leveren nauwgezette medisch-juridische rapporten waarin gevallen van misbruik of verwaarlozing door ouders of andere familieleden worden beschreven, relevant voor familie- of strafrechtelijke procedures.
 20. Syndroom van Munchausen: Onze medisch-juridische experts kunnen grondige beoordelingen en evaluaties van het syndroom van Munchausen uitvoeren en rapporten verstrekken voor familie-, civiel- of strafrechtelijk gebruik.

Onze medisch-juridische diensten omvatten een breed scala aan psychiatrische en psychologische evaluaties om juridische professionals op verschillende gebieden te ondersteunen. Vertrouw op ons ervaren team om uitgebreide rapporten te leveren die voldoen aan de hoogste normen van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid.

Psychische ziekte verwijst naar een groep ziekten die iemands denken, percepties, stemming of gedrag kan beïnvloeden, waardoor het een uitdaging wordt om met werk, relaties en andere aspecten van het leven om te gaan. Ons team is toegewijd aan het bieden van ondersteuning en hulp.

Onze aanpak:

 • Eerste beoordeling: ontvang een grondige beoordeling, diagnose en persoonlijk behandelplan.
 • Diagnose: ontvang passende medische zorg om de symptomen aan te pakken die uw leven beperken.
 • Behandeling: Begrijp uw toestand, werk samen met onze specialisten en stel uzelf in staat om te voorkomen dat symptomen uw leven domineren.

Spreek met ons ervaren ondersteuningsteam voor geestelijke gezondheidszorg:

Boek een eerste beoordeling en woon uw eerste afspraak bij vanuit het comfort van uw huis. We bieden flexibele betalingsplannen om aan uw behoeften te voldoen.

Over ons:

Onze missie is om u te helpen een gezonde toekomst zonder psychische symptomen te bereiken. Ons team bestaat uit hoog opgeleide psychologen en psychiaters met gespecialiseerde expertise, die samenwerken om diensten op maat te bieden op basis van uw unieke behoeften.

Onze aanpak op maat:

 • Grondige beoordeling die leidt tot een persoonlijk behandelplan dat we samen bijwerken naarmate uw behandeling vordert.
 • Voortdurende beoordeling van de juiste medische zorg om uw symptomen aan te pakken en uw kwaliteit van leven te verbeteren.
 • Je in staat stellen de controle over je leven te nemen, voorkomen dat symptomen je beheersen en persoonlijke groei bevorderen.

Waarom kiezen voor Health Choices Global?

 • We bieden landelijke dekking in het VK en behandelen verschillende aspecten van geestelijke gezondheid.
 • Ons Mental Health Support-team werkt tijdens uw reis met u samen om u te helpen de gewenste resultaten te bereiken en de kwaliteit van leven voor u en uw gezin te verbeteren.
 • We bieden 7 dagen beschikbaarheid met afspraken op afstand die privacy, flexibiliteit en de geruststelling van het opbouwen van vertrouwen bieden.
 • Onze teamleden zijn aangesloten bij het Royal College of Psychiatrists.