Informatie voor ouders

Onze diensten voor kinderen, jongeren en familie bieden een volledige klinische beoordeling van de geestelijke gezondheid, uitgevoerd door klinisch psychologen. Een standaard beoordeling van de geestelijke gezondheid duurt 90 minuten, waarna een volledig psychologisch begrip van het kind of de jongere wordt opgeschreven, zodat ouders (en iedereen met wie ze dit willen delen) vanuit psychologisch perspectief kunnen begrijpen wat er aan de hand is.

Een voorbeeld hiervan is dat wanneer een kind een paniekaanval krijgt, het vaak denkt dat het flauwvalt of ziek wordt. Een psychologische formulering helpt om aan te tonen dat dit een verkeerde interpretatie is van hoe hun lichaam aanvoelt, en het lichte gevoel in het hoofd of de misselijkheid zijn eigenlijk slechts acute symptomen van angst, en het is zeer onwaarschijnlijk dat hun angsten werkelijkheid worden.

Psychologische formuleringen kunnen heel eenvoudig zijn (zoals hierboven) of heel complex en hebben betrekking op gezinsdynamiek en relaties.

Als u een beoordeling nodig heeft (voor een diagnose of voor psychologische gezondheid en/of gedrag) of ondersteuning nodig heeft voor een jongere met autisme, ADHD of een verstandelijke beperking, raadpleeg dan onze Neurodevelopmental Lifespan Services, waar deze services beschikbaar zijn.

We bieden dit aan onder een gespecialiseerde dienst omdat, hoewel neurologische ontwikkelingsstoornissen van invloed kunnen zijn op de psychische gezondheid van een jongere (en die impact kan verontrustend zijn), ze ontstaan ​​door een 'organisch' verschil in de manier waarop de hersenen zich ontwikkelen en functioneren, en daarom hebben ze een dienst nodig met expertise op dat gebied. Een kind met autisme kan erg angstig worden – net zoals een kind zonder autisme dat zou kunnen – maar de psychologische ondersteuning van het autistische kind moet rekening houden met de complexiteit die autisme met zich meebrengt. Standaard psychologische ondersteuning voor problemen zoals angst kan aanzienlijke aanpassingen vereisen om effectief te zijn voor iemand met autisme.

Eén-op-één-therapie

De soorten therapie die we gebruiken Cognitieve gedragstherapie (CGT), verhalende therapie, gehechtheidstherapie en systeemtherapie. Als een jongere of zijn gezin graag een specifiek type therapie wil ontvangen, zal de klinisch psycholoog waarmee hij werkt dit graag bespreken en alternatieven voorstellen, zodat hij een volledig geïnformeerde keuze kan maken over wat het beste voor hem of haar is.

We werken vaak één-op-één met jongeren aan kwesties zoals paniekaanvallen, neerslachtigheid, stress, woede, zelfbeschadiging, eetproblemen, relatieproblemen, fobieën, obsessief-compulsieve stoornis (OCS), gegeneraliseerde angst ( overmatig piekeren), angst voor examens en school, posttraumatische stressstoornis (PTSS) en aanpassingsstoornis (grote veranderingen in omstandigheden).

Gezinstherapie

Onze Kinder-, Jongeren- en Gezinsdienst biedt ook gezinstherapie aan, waarbij een klinisch psycholoog met alle gezinsleden tegelijkertijd werkt. Dit soort werk gaat weg van het idee dat een probleem bij een enkele persoon zit en kijkt in plaats daarvan naar het gezin als geheel en hoe problemen door elk lid worden opgeworpen en beïnvloed.

Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn dat een kind gedragsproblemen ontwikkelt in een tijd dat zijn ouders relatieproblemen hebben. De gedragsproblemen dienen als een focus voor de ouders, waardoor hun aandacht wordt afgeleid van hun eigen relatieproblemen. De spanning in huis kan echter bijdragen aan de gedragsproblemen zelf en er ontstaat een vicieuze cirkel.

Behandelopties op maat

Onze diensten voor kinderen, jongeren en gezinnen bieden een service op maat voor gezinnen. Na een intake bespreekt de klinisch psycholoog de behandelmogelijkheden. Dit kan inhouden dat een lid van het klinische team het gezin thuis bezoekt en daar met hen samenwerkt.

Dit kan een zeer effectief middel zijn om gedragsproblemen aan te pakken, aangezien ouders in 'live' situaties met de psycholoog kunnen werken. We zijn zeer succesvol geweest in het ondersteunen van ouders met kinderen die weigeren naar school te gaan, slopende OCS hebben, gedragsproblemen vertonen vanwege autisme of vele andere psychologische en neurologische ontwikkelingsstoornissen hebben.

Wat kunt u verwachten

Eén-op-één therapie met een individueel kind

Beginnen met werken bij een psycholoog kan erg ontmoedigend zijn voor een kind of jongere. We doen ons uiterste best om het zo relaxed mogelijk te maken. We zijn er trots op dat we goede contacten kunnen leggen met kinderen en jongeren, en we betuttelen ze niet en laten ze zich niet ongemakkelijk voelen.

Als we een-op-een werken met een kind, geloven we dat het eerste (en waarschijnlijk het belangrijkste) doel is om een ​​vriendelijke, warme en veilige werkrelatie op te bouwen. Dit betekent dat we, voordat we aan de huidige problemen beginnen, ervoor willen zorgen dat de jongere zich op zijn gemak voelt bij de psycholoog en hoe het werk zal verlopen. Zodra dit is vastgesteld, overwegen we het soort werk dat moet worden gedaan. Dit is vaak gebaseerd op het probleem waar het kind aan wil werken en de persoonlijkheid van het kind. Sommige jonge mensen geven de voorkeur aan een meer creatieve aanpak waarbij personages worden getekend, geschreven en gecreëerd, terwijl anderen de voorkeur geven aan een meer technische focus waarbij specifieke technieken en vaardigheden worden ontwikkeld om moeilijkheden te overwinnen. Bij het werken met een psycholoog is één of een combinatie van deze benaderingen mogelijk en zal worden besproken met de jongere en zijn familie (indien van toepassing)

Onze clinici hebben vele jaren ervaring in het werken met jonge mensen en kunnen een breed scala aan manieren bieden om te helpen. Hierna volgt een voorbeeld van een typisch werkstuk met een jongere die kampte met angst.

Gezinstherapie

Gezinstherapie omvat alle leden van de naaste familie en soms ook grootouders! Het gaat ervan uit dat niet één persoon verantwoordelijk is voor moeilijkheden en dat, hoewel er een geïdentificeerde 'patiënt' kan zijn, deze wordt gezien als een symptoom van het probleem in plaats van als het probleem zelf.

Werk met ouders

Het is misschien niet altijd mogelijk om rechtstreeks met een jongere te werken, bijvoorbeeld omdat hij te jong is, niet met een psycholoog wil werken of omdat er gedragsproblemen zijn waar het kind geen inzicht in heeft. Door samen te werken met de ouders kunnen we indirect met de jongere werken. Dit kan betekenen dat ouders worden ondersteund bij het opzetten en bewaken van een effectief gedragsmanagementplan om uitdagend gedrag aan te pakken of dat ouders worden geholpen nieuwe technieken te ontwikkelen om in te spelen op de emotionele behoeften van hun kind.

Werk met scholen

Nadat een gedeeld begrip van een kind is ontwikkeld, is het mogelijk om dit te delen met andere mensen of instanties. Dit kan een huisarts zijn of een leerkracht op school. Het idee is dat we allemaal hetzelfde begrip delen om ervoor te zorgen dat iedereen op een consistente manier op het kind reageert. Dit is vooral handig als het kind zichzelf zonder al te veel poespas moet kunnen buitensluiten als het probeert zijn woede of angst te beheersen. Met neurologische ontwikkelingsstoornissen zoals autisme en ADHD kan het beeld zelfs nog gecompliceerder zijn, dus het kunnen delen van een deskundig begrip met de school kan het kind echt helpen zich meer op zijn gemak te voelen in zijn omgeving.

Eerste afspraak

De eerste stap is het boeken van een assessment. De beoordeling wordt uitgevoerd door een ervaren klinisch psycholoog die 90 minuten besteedt aan het onderzoeken van het probleem en het opnemen van een geschiedenis van de persoon die eraan lijdt. Het kind of de jongere wordt meestal vergezeld door zijn of haar ouder(s) om details uit het vroege leven te verzamelen. Dit is belangrijk om eventuele neurologische of gezondheids-/fysieke oorzaken van de problemen uit te sluiten. Als de jongere liever individueel gezien wil worden, kan dat ook en vraagt ​​de assessor altijd wat de voorkeur heeft.

Vertrouwelijkheid

Vertrouwelijkheid is een zeer belangrijk onderdeel van het werk en jonge mensen kunnen er zeker van zijn dat de informatie die ze delen niet automatisch wordt doorgegeven aan hun ouders. We werken vanuit het perspectief dat hoe meer we kunnen delen, hoe beter, maar we proberen dit in samenwerking met de jongere te doen in plaats van buiten hun medeweten. Dit kan bijdragen aan het vertrouwen in de therapeutische relatie en kan vaak de verstandhouding tussen de psycholoog en de jongere versterken. Natuurlijk hebben ouders recht op alle geschreven informatie over hun jonger dan 16 jaar en deze wordt indien vereist in overeenstemming met de wet verstrekt. Als een jongere ervan verdacht wordt zichzelf in gevaar te brengen, wordt informatie volgens de standaardprocedure gedeeld met alle relevante partijen als zorgplicht.