Deskundige getuigendiensten

De rol van een deskundige psycholoog

Deskundige getuigenpsychologen spelen een cruciale rol bij het verstrekken van uitgebreide en betrouwbare informatie over de toestand van patiënten binnen een juridische context. Het proces begint meestal met de advocaat van de patiënt, die ons team zal inschakelen om een ​​grondig medisch-juridisch rapport op te stellen of getuigenverklaringen af ​​te leggen in de rechtbank.

Ons aanbod van beoordelingen en rapporten is gericht op specifieke gevallen en verschillende omstandigheden. Ons team is bedreven in het evalueren van een breed scala aan aandoeningen, waaronder cognitieve stoornissen, familieproblemen, mentale problemen, persoonlijkheidsstoornissen, en het uitvoeren van gedetailleerde risicobeoordelingen.

Onze deskundige getuigendiensten

Ons team van medisch-juridische psychiaters en psychologen is gespecialiseerd in het opstellen van rapporten en het afleggen van getuigenverklaringen voor uiteenlopende aandoeningen en aandoeningen.

 • Psychologische evaluatie van psychische stoornissen: we kunnen een uitgebreid juridisch rapport opstellen met bewijs van een psychische stoornis voor strafrechtelijke of civiele rechtbanken, evenals arbeidsrechtbanken. Deze rapporten kunnen ook door werkgevers worden gebruikt om claims van werknemers te verdedigen.
 • Mentale capaciteitsbeoordelingen: Onze experts kunnen gedetailleerde rapporten samenstellen om de mentale capaciteit van een individu te evalueren voor het Crown Court of als onderdeel van de verdediging in strafrechtzaken.
 • Getuigencapaciteit medisch-juridische beoordelingen: Wij bieden grondige medisch-juridische beoordelingen om het vermogen van een getuige te evalueren om onafhankelijke keuzes te maken en beslissingen te nemen in strafzaken.
 • Psychologische aspecten met betrekking tot persoonlijk letsel: ons team kan uitgebreide medisch-juridische rapporten opstellen met gedetailleerde psychologische aspecten voor verzekeringsmaatschappijen, eisers en wettelijke vertegenwoordigers van gedaagden. We beoordelen of een persoonlijk letsel redelijkerwijs heeft geleid tot een aandoening, volgens de definitie van persoonlijk letsel als "elke ziekte en elke beperking van iemands fysieke of mentale toestand" (s. 38, Beperkingswet 1980).
 • Psychologische evaluatie van abnormaal gedrag: we maken nauwgezette medisch-juridische rapporten over abnormaal gedrag, onder andere voor gebruik in familiezaken.
 • Persoonlijkheidsbeoordelingen: onze consultants voeren gedetailleerde klinische beoordelingen uit, scoren en interpreteren persoonlijkheidskenmerken om gedrag te voorspellen en interventies te schetsen. Deze beoordelingen kunnen worden gebruikt in strafrechtelijke of forensische zaken.
 • Risicobeoordelingen: onze experts stellen gedetailleerde medisch-juridische rapporten op die commentaar geven op de relatie tussen de mentale toestand en het vermogen om toekomstige strafbare feiten te plegen in strafzaken.
 • Diagnose (DSM-IV en ICD-10): We stellen uitgebreide medisch-juridische rapporten samen die de validiteit van psychologische diagnoses en hun impact op gedrag in civiele of strafrechtbanken beoordelen.

 

 • Universitaire prestaties en verzachtende omstandigheden: onze medisch-juridische adviseurs evalueren hoe de geestelijke gezondheidstoestand van een student, zoals depressie en angst, door een universiteit moet worden overwogen, en verstrekken hierover grondige rapporten.
 • Psychologische evaluatie van trauma: we bieden volledige medisch-juridische rapporten die de impact van trauma op de geestelijke gezondheid van een individu evalueren, geschikt voor gebruik in de rechtbank.
 • Psychologische evaluaties met betrekking tot medische nalatigheid, ongevallen, bekwaamheid en wanpraktijken: ons team kan rapporten opstellen ter ondersteuning of aanvechting van zaken met betrekking tot psychisch letsel bij civiele rechtbanken, zoals die tegen ziekenhuizen of verzorgingstehuizen waar schendingen van de zorgplicht in het geding zijn .
 • Evaluatie van schizofrenie en andere psychosen: Onze experts stellen nauwgezette medisch-juridische rapporten op met bewijzen van schizofrenie en andere psychosen voor strafrechtbanken.
 • Evaluatie van posttraumatische stressstoornis (PTSS): Onze medisch-juridische experts kunnen rapporten opstellen waarin commentaar wordt geleverd op het bestaan ​​van PTSS voor persoonlijke of civielrechtelijke schadeclaims.
 • Evaluatie van slapeloosheid en andere slaapstoornissen: we maken rapporten die bewijzen van slapeloosheid en andere slaapstoornissen en hun impact op gedrag evalueren voor civiele rechtbanken of arbeidsrechtbanken.
 • Gevolgen van trauma (inclusief persoonlijk letsel): Onze adviseurs stellen medisch-juridische rapporten op waarin trauma wordt geïdentificeerd als gevolg van persoonlijk letsel of letsel als gevolg van nalatigheid.
 • Evaluatie van psychopathologie en psychische stoornissen: we voeren grondige medisch-juridische evaluaties uit van psychische stoornissen, die bijvoorbeeld door beklaagden in strafrechtbanken kunnen worden gebruikt om verminderde verantwoordelijkheid aan te tonen.
 • Evaluatie van aandachtstekortstoornis (ADD) of aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) bij volwassenen: Onze medisch-juridische experts beoordelen ADD of ADHD en stellen rapporten op die geschikt zijn voor strafrechtelijke of civiele procedures, inclusief arbeidszaken.
 • Medisch-juridische rapporten voor angst en depressie: We bieden uitgebreide medisch-juridische rapporten over angst en depressie, die kunnen worden gebruikt in civiele of strafrechtelijke rechtbanken of tribunalen.
 • Psychologische en gedragsaspecten van geweld: Onze medisch-juridische experts bieden diepgaande psychologische rapporten die verschillende aspecten van geweld beoordelen en evalueren voor strafzaken, inclusief het potentieel voor toekomstige gewelddaden.
 • Bipolaire en andere stemmingsstoornissen: we stellen nauwgezette medisch-juridische rapporten op om stemmingsstoornissen te evalueren voor strafrechtelijke of civiele rechtszaken.
 • Psychosomatische stoornissen: Onze experts stellen nauwgezette medisch-juridische rapporten op die bewijs leveren van stoornissen verergerd door psychologische stress, zoals psoriasis, eczeem, maagzweren, hoge bloeddruk of hartaandoeningen. Deze rapporten kunnen vereist zijn bij arbeidsrechtbanken of civiele rechtbanken.
 • Geheugenverlies en geheugen- en cognitieve stoornissen: Ons medisch-juridische team voert gedetailleerde beoordelingen uit om iemands geheugen- of cognitieve stoornissen te evalueren, en identificeert gebieden die managementplannen en behandeling vereisen.
 • Psychologische impact van deportatie of detentie op een individu of gezin: Onze medisch-juridische adviseurs kunnen rapporten opstellen voor civiele of strafrechtelijke rechtbanken, de psychologische impact van deportatie of detentie beoordelen en aanbevelingen doen.
 • Familiebeoordelingen: Onze medisch-juridische experts stellen gedetailleerde rapporten op, specifiek voor gebruik in familierechtzaken.
 • Plaatsingsopties en scheiding van broers en zussen: Dit type gezinsbeoordeling onderzoekt de psychologische impact van het scheiden van broers en zussen en de effecten van plaatsing bij andere individuen. Het is ontworpen voor familierechtelijke procedures.
 • Huiselijk geweld: Onze medisch-juridische adviseurs stellen gedetailleerde rapporten op waarin de impact van huiselijk geweld, inclusief fysiek, emotioneel, seksueel of psychologisch misbruik, wordt gedocumenteerd voor gevallen van huiselijk geweld in de familierechtbank.
 • Misbruik en verwaarlozing: we maken nauwgezette medisch-juridische rapporten waarin gevallen van misbruik of verwaarlozing door ouders of andere familieleden worden beschreven, die kunnen worden gebruikt in familie- of strafrechtbanken.
 • Syndroom van Munchausen: Onze medisch-juridische experts stellen grondige rapporten op waarin het syndroom van Munchausen wordt beoordeeld en geëvalueerd voor gebruik in familierechtbanken, civiele rechtbanken of strafrechtbanken.

Onze gespecialiseerde diensten voor volwassenen van 18 jaar en ouder zijn overal in het VK op afstand beschikbaar. Wees gerust, onze diensten zijn vertrouwelijk en voldoen aan de AVG-richtlijnen, evenals aan de vertrouwelijkheidsvereisten die zijn vastgesteld door alle Britse regelgevende en professionele instanties.

We geven prioriteit aan het bieden van de juiste hulp op afstand of online, ongeacht uw locatie, zodat u verzekerd bent van het comfort van uw huis. Onze service kan naadloos worden geïntegreerd met andere vormen van doorlopende gezondheids- en geestelijke zorg die wordt verleend door professionals zoals huisartsen, ziekenhuizen of de vrijwilligerssector.

Psychische ziekte verwijst naar een groep ziekten die iemands denken, percepties, stemming of gedrag kan beïnvloeden, waardoor het een uitdaging wordt om met werk, relaties en andere aspecten van het leven om te gaan. Ons team is toegewijd aan het bieden van ondersteuning en hulp.

Onze aanpak:

 • Eerste beoordeling: ontvang een grondige beoordeling, diagnose en persoonlijk behandelplan.
 • Diagnose: ontvang passende medische zorg om de symptomen aan te pakken die uw leven beperken.
 • Behandeling: Begrijp uw toestand, werk samen met onze specialisten en stel uzelf in staat om te voorkomen dat symptomen uw leven domineren.

Spreek met ons ervaren ondersteuningsteam voor geestelijke gezondheidszorg:

Boek een eerste beoordeling en woon uw eerste afspraak bij vanuit het comfort van uw huis. We bieden flexibele betalingsplannen om aan uw behoeften te voldoen.

Over ons:

Onze missie is om u te helpen een gezonde toekomst zonder psychische symptomen te bereiken. Ons team bestaat uit hoog opgeleide psychologen en psychiaters met gespecialiseerde expertise, die samenwerken om diensten op maat te bieden op basis van uw unieke behoeften.

Onze aanpak op maat:

 • Grondige beoordeling die leidt tot een persoonlijk behandelplan dat we samen bijwerken naarmate uw behandeling vordert.
 • Voortdurende beoordeling van de juiste medische zorg om uw symptomen aan te pakken en uw kwaliteit van leven te verbeteren.
 • U in staat stellen de controle over uw leven te nemen, voorkomen dat symptomen u beheersen en persoonlijke groei bevorderen.

Waarom kiezen voor Health Choices Global?

 • We bieden landelijke dekking in het VK en behandelen verschillende aspecten van geestelijke gezondheid.
 • Ons Mental Health Support-team werkt tijdens uw reis met u samen om u te helpen de gewenste resultaten te bereiken en de kwaliteit van leven voor u en uw gezin te verbeteren.
 • We bieden 7 dagen beschikbaarheid met afspraken op afstand die privacy, flexibiliteit en de geruststelling van het opbouwen van vertrouwen bieden.
 • Onze teamleden zijn aangesloten bij het Royal College of Psychiatrists.