Klachten

Hoe te klagen

U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen over elk aspect van de services die u heeft ontvangen van  HealthChoices Global.

We moedigen feedback aan omdat deze wordt gebruikt om services te verbeteren. Als u uw mening en ervaringen, positief of negatief, wilt delen, spreek dan gewoon met een medewerker of vul het onderstaande contactformulier in en we nemen contact met u op.

Als u niet tevreden bent met ons, is het vaak de moeite waard om uw zorgen in een vroeg stadium met ons te bespreken, aangezien we het probleem wellicht snel kunnen oplossen.

De meeste problemen kunnen in dit stadium worden opgelost, maar in sommige gevallen voelt u zich misschien meer op uw gemak als u met iemand praat die niet direct bij uw zorg betrokken is. Laat het ons ook weten via onderstaand contactformulier.

Een klacht indienen

 • Klachten dienen normaliter te worden ingediend binnen 12 maanden nadat een incident of de zaak onder uw aandacht is gekomen.
 • Deze tijdslimiet kan worden verlengd op voorwaarde dat u goede redenen heeft om de klacht niet eerder in te dienen en het mogelijk is om een ​​eerlijk onderzoek af te ronden.
 • Dit besluit neemt de klachtenmanager in overleg met u.
 • U kunt een klacht mondeling, schriftelijk of per e-mail indienen. Als u uw klacht mondeling indient, wordt er een verslag van uw klacht gemaakt en ontvangt u een schriftelijke kopie.
 • Als u namens iemand anders een klacht indient, voeg dan hun schriftelijke toestemming toe aan uw brief (als u uw klacht schriftelijk indient), aangezien dit het proces zal versnellen.

Maar toestemming is niet vereist als u een klacht indient in naam van:

 • een overleden persoon
 • iemand die niet in staat is om zelf beslissingen te nemen

Wat u kunt verwachten

 • U kunt binnen 3 werkdagen na ontvangst van uw klacht een ontvangstbevestiging en het aanbod van een gesprek over de afhandeling van uw klacht verwachten.
 • Als u akkoord gaat, zal het gesprek de periode beslaan waarbinnen waarschijnlijk een antwoord op uw klacht zal worden verzonden.
 • Er is geen vast tijdsbestek en dit hangt af van de aard van uw klacht.
 • Als de reactie uiteindelijk om welke reden dan ook vertraging oploopt, moet u op de hoogte worden gehouden.
 • Als u een klacht heeft ingediend maar gedurende meer dan 28 dagen geen reactie of beslissing ontvangt, moet u de reden voor de vertraging worden meegedeeld.
 • Zodra uw klacht is onderzocht, ontvangt u een schriftelijk antwoord.
 • Het antwoord moet de bevindingen uiteenzetten en, indien van toepassing, excuses en informatie bevatten over wat er wordt gedaan naar aanleiding van uw klacht.

Niet tevreden met het resultaat?

Als uw probleem aanhoudt of als u niet tevreden bent met de manier waarop uw klacht lokaal is afgehandeld, kunt u zich wenden tot de 

Geschillenbeslechting, conflictbeheersing en bemiddelingsdiensten - CEDR

 

 

Correspondentieadres: 2 Harley Street, Londen, W1G 9PA