Gedragsproblemen bij kinderen en adolescenten

Oppositional Defiant Disorder (ODD) bij kinderen en adolescenten aanpakken

Gedragsproblemen bij kinderen en adolescenten kunnen soms wijzen op een onderliggende psychische aandoening. Om deze problemen effectief te begrijpen en aan te pakken, is professionele beoordeling cruciaal. Door de juiste behandeling en ondersteuning te zoeken, kunt u werken aan het bereiken van de beste resultaten voor uw kind.

Oppositional Defiant Disorder (ODD) begrijpen

Als u gedragsproblemen bij uw kind heeft opgemerkt of het advies heeft gekregen om hulp te zoeken vanwege zorgen over ODD (Oppositional Defiant Disorder), zijn wij er om u te helpen.

ODD is een gedragsstoornis die het vaakst wordt gediagnosticeerd bij kinderen onder de 10 jaar. Het verwijst naar kinderen die consequent woede, prikkelbaarheid en gedragingen vertonen die wreed of wraakzuchtig lijken, wat een aanzienlijke invloed heeft op hun leven.

Symptomen van ODD

ODD-symptomen kunnen worden onderverdeeld in drie hoofdgebieden:

 • Irriteerbaarheid
 • Vaak hun geduld verliezen
 • Gemakkelijk geïrriteerd of overdreven lichtgeraakt zijn
 • Regelmatig boosheid, driftbuien of inzinkingen ervaren
 • Kwetsend gedrag
 • Opzettelijk anderen irriteren of provoceren
 • Anderen de schuld geven van hun eigen fouten
 • Haatdragend of wraakzuchtig gedrag vertonen
 • Eigenzinnig gedrag
 • Verzoeken of regels van volwassenen trotseren
 • Ruzie maken met gezagsdragers of volwassenen

Hoewel het voor kinderen normaal is om sommige van deze gedragingen in verschillende stadia van hun ontwikkeling te vertonen, vereist het voldoen aan de diagnostische criteria voor ODD dat deze gedragingen gedurende ten minste zes maanden aanhoudend worden vertoond. De frequentie en impact van dit gedrag op het leven van het kind zijn ook belangrijke factoren bij het stellen van een diagnose.

VRIENDELIJK gedrag kan bij sommige kinderen vooral thuis voorkomen, waar ze het gevoel hebben dat ze meer controle hebben en gewenste resultaten kunnen bereiken. Bij kinderen met ernstige ODD kan dit gedrag zich echter in verschillende omgevingen en met een hogere frequentie manifesteren.

Hulp zoeken voor ODD

Vroege interventie is essentieel om escalatie van ODD-gedrag te voorkomen. Het komt vaak voor dat ouders hopen dat het gedrag van hun kind slechts een fase is of aarzelen om hulp te zoeken uit schaamte of verlegenheid. Gedragsproblemen zijn echter wijdverbreid en het zoeken naar behandeling kan een aanzienlijk verschil maken in het leven van uw kind.

De voordelen van hulp zoeken voor ODD zijn:

Toekomstige problemen voorkomen: het aanpakken van gedragsproblemen in de kindertijd kan de kans op stemmings- of angststoornissen later in het leven, zoals een gedragsstoornis, verkleinen.

Toenemend begrip: Vroegtijdige beoordeling helpt ouders de beste behandelingsopties voor hun kind te begrijpen en te voorkomen dat toekomstige problemen verergeren. Door deze informatie te delen met de school van het kind, kunnen leerkrachten passende ondersteuning bieden.

Het gezinsleven verbeteren: gedragsproblemen kunnen een negatieve invloed hebben op de gezinsdynamiek, wat kan leiden tot onenigheid in het huwelijk, voortdurende ruzies, gespannen ouder-kindrelaties en moeilijkheden bij het uitvoeren van normale gezinsactiviteiten. Hulp zoeken kan deze problemen verlichten.

De toekomst van uw kind verzekeren: ODD kan ernstige gevolgen hebben voor het welzijn van een kind op de lange termijn. Terwijl sommige kinderen dit gedrag ontgroeien, kunnen anderen aandoeningen ontwikkelen zoals een antisociale persoonlijkheidsstoornis, die hun vermogen om werk of relaties te behouden kan beïnvloeden of kan leiden tot betrokkenheid bij criminele activiteiten.

Onderliggende geestelijke gezondheid aanpakken: ongeveer 50% van de kinderen met ODD heeft ook een andere psychische aandoening, zoals ADHD, depressie, bipolaire stoornis of angst. Het behandelen van de onderliggende aandoening kan het gedrag van uw kind verbeteren.

Beschikbare hulp voor kinderen en adolescenten met ODD

Beoordeling van ODD:

Bepalen of uw kind ODD heeft of een andere onderliggende psychische aandoening die zijn gedragsproblemen veroorzaakt, kan een uitdaging zijn. Het wordt aanbevolen om een ​​kinder- en jeugdpsychiater te raadplegen, aangezien zij experts zijn op het gebied van geestelijke gezondheid van kinderen. Ze zullen een grondige beoordeling uitvoeren en een effectief behandelplan ontwikkelen dat is afgestemd op de behoeften van uw kind.

Gezinstherapie en opvoedingsvaardigheidstraining:

Het hebben van een kind met gedragsproblemen kan voor het hele gezin aanzienlijke stress veroorzaken. Het dagelijks leven kan gevuld zijn met ruzies, confrontaties en verhoogde stressniveaus. Broers en zussen kunnen worden getroffen en huwelijken kunnen onder druk komen te staan. Het is aangetoond dat gezinstherapie en opvoedingsondersteuning storend gedrag verminderen en ouders effectieve strategieën kunnen aanleren om het agressieve gedrag van hun kind te beheersen.

Onder begeleiding van een opvoedcoach, therapeut, gezinstherapeut of psycholoog kun je technieken leren zoals:

 • Het prijzen van passend gedrag
 • Effectieve communicatie
 • Probleemgedrag negeren om aandacht te vragen
 • Consistent gebruik van gevolgen
 • Ondersteunen en versterken van vaardigheden die in therapie zijn geleerd

Deelname aan sessies als koppel kan bijzonder krachtig zijn, thuis een eensgezinde aanpak bevorderen en de druk binnen het gezin verlichten. Zo kan iedereen een steentje bijdragen om het getroffen kind te helpen.

Gedragsproblemen aanpakken: gezinstherapie en opvoedingsvaardigheidstraining

Het hebben van een kind met gedragsproblemen kan voor het hele gezin enorme stress veroorzaken. Het dagelijks leven kan gevuld zijn met argumenten, confrontaties en algehele spanning. Broers en zussen hebben vaak de dupe van de gedragsproblemen van hun broer of zus, terwijl huwelijken onder druk kunnen komen te staan ​​door deze stress. Echtelijke onenigheid kan het gedrag van het kind verder verergeren, omdat het ten onrechte denkt dat het zijn schuld is, maar niet zeker weet hoe het moet veranderen.

Onderzoek heeft aangetoond dat gezinstherapie en opvoedingsondersteuning storend of problematisch gedrag effectief kunnen aanpakken en verminderen. Deze benaderingen richten zich vaak op hoe ouders onmiddellijk reageren op het agressieve gedrag van hun kind.

Door samen te werken met een opvoedingscoach, therapeut, gezinstherapeut of psycholoog leer je:

 • Gepast gedrag prijzen: effectieve manieren om positief gedrag van uw kind te erkennen en te versterken.
 • Effectieve communicatie: Technieken om de communicatie binnen het gezin te verbeteren, begrip en samenwerking te bevorderen.
 • Omgaan met aandachtzoekend gedrag: Strategieën om problematisch gedrag dat aandacht zoekt te negeren, waardoor herhaling ervan wordt ontmoedigd.
 • Consistente gevolgen: richtlijnen voor het handhaven van consistente en gepaste gevolgen voor het gedrag van uw kind.
 • Therapeutische vaardigheden versterken: Methoden om de vaardigheden die uw kind tijdens zijn therapiesessies aan het leren is, te versterken en te ondersteunen.

Deelnemen aan therapiesessies als koppel kan een aanzienlijke impact hebben en een verenigd front thuis bevorderen. Dit kan de druk binnen het gezin verlichten en iedereen de ruimte geven die nodig is om het getroffen kind te ondersteunen.

De oorzaken van gedragsproblemen begrijpen

Een van de meest gestelde vragen is: "Waarom gedraagt ​​mijn kind zich zo?" Het is normaal om inzicht te krijgen in de onderliggende oorzaken van de gedragsproblemen van uw kind om passende ondersteuning te bieden. We zijn hier om te helpen.

Gedragsproblemen, zoals Oppositional Defiant Disorder (ODD) of Gedragsstoornissen, hebben niet één enkele oorzaak. In plaats daarvan zijn ze het resultaat van een complex samenspel van verschillende factoren.

Hoewel de prevalentie van gedragsproblemen aanzienlijk is (ongeveer 8% van de tienerjongens en 5% van de kinderen onder de tien jaar), zijn de precieze redenen daarvoor niet altijd duidelijk.

Als ouder kan het ongelooflijk frustrerend zijn om met deze uitdagingen om te gaan. U kunt zorgen, stress, schaamte of zelfs schaamtegevoelens ervaren vanwege het gedrag van uw kind. Het is essentieel om te erkennen dat deze emoties begrijpelijk zijn, maar zelden gerechtvaardigd. Gedragsstoornissen ontstaan ​​door complexe oorzaken.

 

Factoren die bijdragen aan gedragsproblemen

Verschillende factoren kunnen bijdragen aan de gedragspatronen van een kind of tiener, waaronder:

 • Genetische factoren: Sommige kinderen zijn vatbaarder voor gedragsproblemen vanwege hun genetische samenstelling. Een familiegeschiedenis van psychische stoornissen kan het risico verhogen.
 • Gelijktijdig optredende psychische aandoeningen: aandoeningen zoals ADHD, autisme, depressie en angst gaan vaak gepaard met gedragsproblemen, zoals verlegenheid, woede of schoolvermijding.
 • Lichamelijke problemen: Schade aan specifieke hersengebieden kan de impulscontrole van een kind aantasten of het vatbaarder maken voor agressie.
 • Pesten of problemen op school: negatieve ervaringen op school, zoals pesten, kunnen ertoe leiden dat een kind zich agressief of gewelddadig gedraagt.
 • Thuisomgeving: Onenigheid tussen ouders, sterfgevallen of ziektes in het gezin, en geestelijke gezondheidsproblemen van ouders kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van gedragsproblemen bij kinderen en tieners.
 • Leerproblemen: Uitdagingen bij het aanleren van sociaal aanvaardbaar gedrag, vaak voortkomend uit leerproblemen of taalproblemen, kunnen het vermogen van een kind belemmeren om gepast gedrag aan te nemen.
 • Trauma of misbruik: Vroege ervaringen met trauma of misbruik kunnen de kans op gedragsproblemen vergroten.
 • Drugsmisbruik: Alcohol- en drugsgebruik bij kinderen kan gedragsproblemen veroorzaken. Ouders zijn zich misschien niet altijd bewust van het middelengebruik van hun kind, maar onderzoek heeft aangetoond dat middelen zoals cannabis het gedrag van een kind aanzienlijk kunnen beïnvloeden

Woede, agressie en geweld bij kinderen en tieners begrijpen en aanpakken

Als bezorgde ouder kan het zeer verontrustend zijn om te zien hoe uw kind of tiener boosheid, agressie of zelfs gewelddadig gedrag vertoont. Weten hoe u in dergelijke situaties hulp kunt zoeken, is niet altijd even duidelijk. Ons team van gedragsexperts is er om gezinnen zoals het uwe te helpen, door face-to-face of online ondersteuning te bieden.

Oorzaken van woede, agressie en driftbuien bij jonge kinderen:

Woede en agressie bij jonge kinderen kunnen het gevolg zijn van verschillende factoren, waaronder moeilijkheden op school, problemen thuis of problemen met vrienden. Stressfactoren zoals pesten, sociale druk en problemen in huis kunnen een grote invloed hebben op kinderen, waardoor ze hun emoties uiten door middel van explosieve uitbarstingen. Bovendien kunnen aandoeningen zoals ADHD, depressie, angst of andere complexe emotionele en mentale gezondheidsproblemen bijdragen aan agressief gedrag. Jonge kinderen hebben vaak moeite om hun emoties verbaal uit te drukken en nemen hun toevlucht tot woede en agressie als communicatiemiddel. Het leren reguleren en kalmeren van hun emoties is een ontwikkelingsproces en hun onvermogen om intense emoties te beheersen kan leiden tot boosheid en agressief gedrag.

 

Oorzaken van woede, agressie en geweld bij tieners:

De tienerjaren worden gekenmerkt door significante veranderingen in de hersenen, waaronder de herbedrading van de prefrontale cortex, die verantwoordelijk is voor besluitvorming, sociaal gedrag en persoonlijkheidsuitdrukking. Tijdens de adolescentie kan dit herbedradingsproces leiden tot onconventioneel gedrag, aangezien de hersenen een snelle ontwikkeling doormaken. De prefrontale cortex kan langzamer ontwikkelen in vergelijking met het limbisch systeem, dat chemicaliën bevat die verband houden met alertheid, plezier en het nemen van risico's. Deze onbalans kan bijdragen aan impulsief gedrag, woede-uitbarstingen en moeilijkheden om zich in te leven in anderen. Tieners streven er ook naar hun identiteit vast te stellen, waarbij ze vaak grenzen overschrijden die tijdens hun jeugd zijn gesteld. Moeilijkheden op school, thuis of met vrienden kunnen verder bijdragen aan boosheid en agressief gedrag. Bovendien kunnen aandoeningen zoals ADHD, autisme, depressie of angst zich manifesteren als woede-uitbarstingen of geweld bij tieners.

Herkennen wanneer je hulp moet zoeken voor de woede van je kind:

Bepalen wanneer je professionele hulp moet zoeken voor het gedrag van je kind kan een complexe beslissing zijn. Er is geen definitieve checklist, aangezien het normale gedrag van elk kind en de ernst van hun acties kunnen variëren. Het is echter cruciaal om na te gaan of het gedrag een significante invloed heeft op hun leven, inclusief hun huis, school, vriendschappen en buitenschoolse activiteiten. Studies tonen aan dat kinderen die aanhoudende woede of agressie vertonen op volwassen leeftijd moeilijkheden kunnen ondervinden. Bovendien kunnen woede en agressie in de kindertijd dienen als indicatoren van onderliggende psychische aandoeningen zoals ADHD, depressie of angst. Om uw zorgen weg te nemen, raden we u aan een kindergedragsspecialist te raadplegen als u een van de volgende rode vlaggen waarneemt:

Gedragsrode vlaggen:

 • Het deelnemen aan risicovolle activiteiten die zichzelf of anderen in gevaar brengen.
 • Gewelddadig gedrag vertonen, zoals vechten, wapens dragen of aanvallen plannen.
 • Het vertonen van ongewoon of atypisch gedrag, zoals sociale terugtrekking, verhoogde huilerigheid, verlies van interesse in eerder genoten activiteiten, of verminderd algemeen plezier in het leven.
 • Betrokkenheid bij illegale activiteiten zoals diefstal of middelenmisbruik.
 • Bezorgdheid geuit door de school, zoals ruzies, gebrek aan betrokkenheid bij de les, onvolledig huiswerk of spijbelen.
 • Consequent weigeren te voldoen aan redelijke verzoeken of grenzen.

Gameverslaving begrijpen

Hoewel gameverslaving nog niet officieel wordt erkend als een formele diagnose, heeft het veel belangstelling gekregen van professionals in de geestelijke gezondheidszorg. Gezinnen met kinderen of tieners die worstelen met online gameverslaving hebben vaak moeite om de juiste ondersteuning en behandeling te vinden.

Wat is gameverslaving?

Net als gokverslaving is gameverslaving een gedragsstoornis waarbij iemands dagelijks leven aanzienlijk wordt beïnvloed door dwangmatig gebruik van op internet gebaseerde games of gameconsoles.

Gedragsverslavingen, waaronder gameverslaving, worden meestal veroorzaakt door meerdere factoren. In het geval van videogames is de belangrijkste reden dat ze ontworpen zijn om verslavend te zijn. Videogames bieden vaak beloningen die moeilijk te bereiken zijn, maar nog steeds mogelijk zijn. De anticipatie op het ontvangen van deze beloningen en de voldoening van het voltooien van taken leiden tot het vrijkomen van dopamine, een neurotransmitter die wordt geassocieerd met plezier. De plezierige ervaring van het spelen van het spel, gevoed door de afgifte van dopamine, zorgt ervoor dat mensen herhaaldelijk willen spelen.

Dit creëert een vicieuze cirkel waarin het individu het spel steeds vaker moet spelen om hetzelfde niveau van bevrediging te ervaren als voorheen. Veel online games bevatten beloningssystemen waarbij spelers punten of vaardigheden moeten verzamelen om verder te komen. Het bereiken van deze doelen vereist vaak veel speeltijd, waardoor individuen meer uren aan het spel besteden dan de bedoeling was.

Het is belangrijk op te merken dat gameverslaving vaak gepaard gaat met onderliggende psychische problemen, waarbij mentale gezondheidsproblemen vaak de oorzaak zijn van gameverslaving in plaats van andersom.

Risico's verbonden aan gameverslaving

Ouders maken zich vaak zorgen over de schermtijd van hun kinderen, gezien de prevalentie van internettoegang op school, thuis en onderweg. Het wordt een uitdaging om precies bij te houden wat kinderen online doen en hoeveel tijd ze besteden aan het spelen van games.

Terwijl zorgen over de inhoud van games voorheen de overhand hadden (met onderzoek naar het verband tussen gewelddadige games en hun impact op gedrag), is de focus nu verschoven naar de buitensporige hoeveelheid tijd die aan gamen wordt besteed.

Gameverslaving brengt verschillende risico's met zich mee in verschillende aspecten van het leven, waaronder sociale, educatieve, emotionele, gedrags- en relationele domeinen. In veel opzichten is gokverslaving vergelijkbaar met drugsverslaving of gokverslaving en moet vroeg worden behandeld om de meest effectieve resultaten te bereiken.

Bovendien kan gameverslaving wijzen op de aanwezigheid van andere psychische aandoeningen, zoals depressie, autisme of angst. Individuen kunnen gamen, net als elke andere verslaving, gebruiken als een manier om met moeilijke emoties om te gaan of om aan de realiteit te ontsnappen.

Zonder de juiste behandeling kunnen de onderliggende oorzaken van gameverslaving na verloop van tijd erger worden, waardoor het moeilijker wordt om effectieve oplossingen te vinden.

Symptomen van gameverslaving

Kinderen en tieners brengen steeds meer tijd door op internet of voor schermen. Als ouders kan het moeilijk zijn om te bepalen hoeveel schermtijd buitensporig is. Een algemene richtlijn is echter om rekening te houden met de impact ervan op andere aspecten van het leven van uw kind. Internetgebruik zou slechts een klein percentage van hun dagelijkse activiteiten moeten uitmaken.

Hier volgen enkele veelvoorkomende signalen dat uw kind worstelt met een gameverslaving:

 • Preoccupatie met gamen
 • Voortdurend praten over games, niet in staat om andere onderwerpen te bespreken
 • Verlies van interesse in activiteiten die ze ooit leuk vonden
 • Toenemende behoefte aan meer speeltijd om tevreden te zijn (tolerantie)
 • Excuses verzinnen om meer speeltijd te hebben
 • Liegen of stelen om toegang te krijgen tot spelbronnen of -tijd
 • De tijd uit het oog verliezen tijdens het gamen
 • Verminderde slaapduur
 • Stiekem gamen
 • Agitatie of woedeproblemen, vooral wanneer u niet kunt gamen
 • Dromen over games
 • Hoofdpijn, spierpijn of RSI
 • ervaren
 • Angst of depressie voelen wanneer je gescheiden bent van het spel
 • Verwaarlozing van persoonlijke hygiëne

Als je vier of meer van deze symptomen bij je kind of tiener herkent, kan het de moeite waard zijn om hulp te zoeken.

Drugs- en alcoholmisbruik bij adolescenten en kinderen aanpakken

Het ontdekken of vermoeden van drugs- of alcoholmisbruik bij uw kind of tiener kan een alarmerende ervaring zijn voor ouders. Het is niet alleen een uitdaging om te bepalen wat de beste manier is om uw kind te helpen, maar er ontstaan ​​ook zorgen over de langetermijneffecten op hun gezondheid en welzijn. Gelukkig zijn wij er om hulp te bieden.

Tekenen van drugs- of alcoholgebruik bij uw kind of tiener herkennen

De adolescentie is een kritieke periode in de ontwikkeling van de hersenen, waardoor middelengebruik, zoals cannabis, legale highs of cocaïne, mogelijk meer impact heeft op tieners dan op volledig ontwikkelde volwassenen1. De tekenen van drugs- of alcoholgebruik bij uw kind of tiener variëren afhankelijk van factoren zoals de middelen die ze gebruiken en hun individuele persoonlijkheid.

Als je de volgende signalen opmerkt bij je kind en vermoedt dat er iets niet klopt, is het raadzaam om nader onderzoek te doen. Houd er echter rekening mee dat deze symptomen ook kunnen wijzen op andere stoornissen zoals depressie of angst.

Gedragssignalen die wijzen op mogelijk drugs- of alcoholgebruik bij tieners:

 • Vaak spijbelen (spijbelen)
 • Associeren met een nieuwe sociale groep
 • Verhoogde frequentie van uitgaan of laat wegblijven
 • Veranderingen in persoonlijkheid
 • Vijandigheid of geweld jegens anderen
 • Verhoogde geheimhouding
 • Begaan met stelen, liegen of het missen van waardevolle spullen
 • Verhoogd risicogedrag
 • Verminderde motivatie
 • Symptomen van angst en depressie
 • Paranoia
 • Het ervaren van een psychose, zoals het horen van stemmen of hallucinaties

Fysieke tekenen die wijzen op mogelijk drugs- of alcoholgebruik bij tieners:

 • Bloeddoorlopen ogen
 • Vermoeidheid en lusteloosheid
 • Verstoorde slaappatronen
 • Verslechterde coördinatie
 • Geheugenproblemen
 • Ademhalingsklachten
 • Het ontdekken of detecteren van de geur van drugs of alcohol erop
 • Oorzaken van drugs- en alcoholgebruik bij kinderen en tieners

De redenen achter middelengebruik bij uw kind of tiener zijn waarschijnlijk veelzijdig en kunnen zijn:

 • Experimenteren
 • Verveling
 • Groepsdruk
 • Academische of schoolgerelateerde stress
 • Grenzen testen
 • Omgaan met moeilijke emoties of gevoelens
 • Gelijktijdig optredende psychische aandoeningen

Onderzoek wijst op een sterke correlatie tussen middelengebruik en de aanwezigheid van een andere psychische aandoening bij kinderen en tieners. Gedragsstoornissen, zoals gedragsstoornis (CD) of oppositioneel opstandige stoornis (ODD), komen veel voor bij jonge middelenmisbruikers. Bovendien worden depressie, angst, posttraumatische stressstoornis (PTSS) en aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) vaak geassocieerd.

Studies met tweelingen hebben een substantiële genetische link met drugs- en alcoholgebruik aangetoond, wat suggereert dat ongeveer 50% van de kinderen of tieners die zich bezighouden met middelenmisbruik een naast familielid hebben met verslavingsproblemen.

Het is niet ongebruikelijk dat jonge mensen beginnen met middelen zoals cannabis of af en toe drinken, wat kan escaleren in termen van ernst en frequentie. Aangezien verslaving een progressieve ziekte is met gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid op de lange termijn, speelt vroegtijdige interventie een cruciale rol bij het voorkomen van verdere achteruitgang.

Ondersteuning voor kinderen die betrokken zijn bij stelen en liegen

Als het stelen en liegen van uw kind frequent is geworden of gepaard gaat met andere zorgwekkende signalen, kan het nuttig zijn om advies in te winnen bij een deskundige op het gebied van kindergedrag. Wij zijn er om hulp te bieden in dergelijke situaties.

Liegen bij kinderen en adolescenten

Leugens vertellen is een uniek menselijk vermogen en wordt beschouwd als een belangrijke mijlpaal in de emotionele ontwikkeling van een kind. Gemiddeld geven volwassenen toe ongeveer 13 keer per week te liegen. Het proces van liegen houdt in dat een kind begrijpt dat het een andere identiteit heeft dan zijn ouders, wat meestal gebeurt rond de leeftijd van 2 of 3 jaar.

Hoewel jonge kinderen kunnen liegen omdat ze moeilijk onderscheid kunnen maken tussen fantasie en waarheid, begrijpen de meeste kinderen vanaf 6 jaar de morele implicaties van liegen. Aanhoudend liegen kan wijzen op verschillende onderliggende factoren, zoals:

 • Onrealistische ouderlijke verwachtingen
 • Angst voor de gevolgen van het vertellen van de waarheid
 • Onvermogen om hun acties op een andere manier uit te leggen
 • Verlangen naar aandacht
 • Hoewel sommige leugens onbelangrijk kunnen zijn, als uw kind vaak liegt of als de leugens leiden tot problemen voor hem of anderen, kan dit duiden op een onderliggend probleem dat baat zou kunnen hebben bij professionele tussenkomst.

Als liegen gepaard gaat met een van de volgende symptomen, kan het raadzaam zijn om hulp te zoeken bij een expert:

 • Depressie of neerslachtigheid
 • Gebrek aan empathie voor anderen
 • Laag gevoel van eigenwaarde
 • Opzettelijk schade toebrengen aan anderen of dieren
 • Hyperactiviteit
 • Vuur stoken of riskant gedrag vertonen
 • Stelen door kinderen en jongeren
 • De ontdekking dat uw kind of tiener steelt, kan zeer zorgwekkend zijn, en het is begrijpelijk dat ouders zich schuldig of beschaamd voelen over hun rol als ouder.
 • Stelen bij kinderen kan verschillende oorzaken hebben, waaronder:
 • Emotionele problemen
 • Groepsdruk
 • Laag gevoel van eigenwaarde
 • Moeilijkheden met vriendschappen
 • Verlangen naar populariteit
 • Op zoek naar een gevoel van eigenwaarde
 • Verwaarlozing (items verwerven die ze missen)
 • Pestervaringen

Als stelen gepaard gaat met een van de volgende tekenen, kan het nuttig zijn om een ​​expert te raadplegen:

 • Depressie of neerslachtigheid
 • Gebrek aan spijt
 • Frequente diefstalincidenten
 • Dure voorwerpen stelen
 • Laag gevoel van eigenwaarde
 • Opzettelijk schade toebrengen aan anderen of dieren
 • Hyperactiviteit
 • Vuur stoken of riskant gedrag vertonen

Het begrijpen van de redenen achter het stelen of liegen van uw kind is essentieel. Sommige van deze gedragingen zijn een normaal onderdeel van opgroeien en leren van fouten. Liegen kan voor adolescenten een manier zijn om grenzen te testen, terwijl stelen een tijdelijk gevoel van macht of controle kan geven.

Professionele hulp zoeken voor stelen en liegen

Het starten van een assessment met een kinder- en jeugdpsychiater is vaak een nuttige eerste stap voor ouders. Het maakt het mogelijk om onderliggende problemen te identificeren die bijdragen aan het stelen en liegen. Onderzoek wijst uit dat kinderen die dergelijk gedrag vertonen mogelijk aandoeningen hebben zoals gedragsstoornis, oppositioneel opstandige stoornis (ODD) of een opkomende persoonlijkheidsstoornis, die allemaal kunnen worden aangepakt door middel van therapie en, in sommige gevallen, medicatie.

Het werken met een psycholoog of psychotherapeut kan uw kind helpen om effectiever met emoties om te gaan en levenslange vaardigheden te ontwikkelen. In sommige situaties kan medicatie worden aanbevolen om onderliggende problemen aan te pakken.

Uitsluiting op school en gedragsproblemen

Gedragsproblemen zijn een belangrijke oorzaak van schooluitsluitingen en schorsingen voor kinderen en tieners. Het ervaren van deze gevolgen kan verstrekkende gevolgen hebben voor gezinnen. Het zorgt voor hoge stressniveaus, vaak resulterend in familieconflicten, en kan van invloed zijn op de schoolprestaties van het kind en het vermogen van de ouders om hun dagelijkse routines, zoals werk, uit te voeren.

Oorzaken van uitsluiting en schorsing van scholen houden vaak verband met emotionele moeilijkheden of geestelijke gezondheidsproblemen, zoals niet-gediagnosticeerde aandachtstekortstoornis/hyperactiviteitsstoornis (ADHD), autismespectrumstoornis (ASS), gedragsstoornissen, speciale onderwijsbehoeften, angst.

Hulp zoeken voor schoolgerelateerde gedragsproblemen en pesten

Wanneer een kind of tiener gedragsproblemen vertoont op school, kan dit een teken zijn van onderliggende problemen zoals niet-gediagnosticeerde ADHD, ASS, gedragsstoornissen, speciale onderwijsbehoeften, angst of ODD. Het begrijpen van de oorzaken achter dit gedrag is van cruciaal belang, maar soms kunnen kinderen moeite hebben om hun redenen te verwoorden. In dergelijke gevallen wordt het essentieel om hulp te zoeken bij een deskundige die de onderliggende oorzaken kan beoordelen.

Ondersteuning bij schooluitsluitingen en schorsingen

Als uw kind van school is uitgesloten of dreigt te worden uitgesloten, is het belangrijk dat ouders een goed begrip krijgen van de betrokken problemen. Een psychiatrisch onderzoek uitgevoerd door een kinder- en jeugdpsychiater kan helpen bij het identificeren van onderliggende oorzaken, zoals ODD of ADHD. Samen met u en uw kind probeert de psychiater een duidelijk beeld te krijgen van wat tot deze situatie heeft geleid. Afhankelijk van de beoordeling kunnen medicatie of gesprekstherapieën worden aanbevolen.

Psychologische therapieën, waaronder cognitieve gedragstherapie (CGT), kunnen zeer effectief zijn om kinderen te helpen hun angsten te overwinnen en gezonder gedrag te ontwikkelen. Onze ervaren psychologen en psychotherapeuten zijn gespecialiseerd in het aanpakken van schoolgerelateerde problemen en hebben een uitgebreid begrip van de complexiteit ervan. Ouderschapsondersteuning kan ook van onschatbare waarde zijn en biedt begeleiding bij het omgaan met moeilijke situaties op een manier die de vooruitgang van uw kind ondersteunt. Het biedt ouders ook een veilige plek om hun ervaringen en frustraties te bespreken met een kindergedragsdeskundige, aangezien het een uitdaging kan zijn om deze zaken openlijk met familie en vrienden te bespreken.

Pesten door tieners en kinderen

Pesten kan verschillende vormen aannemen en is misschien niet altijd duidelijk voor volwassenen in het leven van een kind. Voor het kind dat gepest wordt, kunnen de gevolgen ernstig zijn, wat kan leiden tot ongeluk, stress, concentratieverlies, een laag zelfbeeld en zelfs lichamelijke gezondheidsproblemen.

Het herkennen van de tekenen dat uw kind mogelijk gepest wordt, kan van cruciaal belang zijn, omdat kinderen vaak aarzelen om dergelijke ervaringen te onthullen vanwege gevoelens van vernedering, zelfverwijt of angst om de situatie te verslechteren. Enkele veel voorkomende symptomen zijn buikpijn of hoofdpijn veroorzaakt door stress, slaapstoornissen of nachtmerries, humeurigheid of prikkelbaarheid, overdreven reageren op situaties en dit afreageren op broers en zussen, beschadigde of ontbrekende bezittingen, afnemende academische prestaties, tegenzin om naar school te gaan of uit te gaan, veranderingen in vriendschappen of routines, sociale terugtrekking, tranen, neerslachtigheid en fysieke vlekken of scheuren op kleding.

De langetermijneffecten van pesten

Gepest worden kan een grote negatieve invloed hebben op het leven van een kind. Studies hebben aangetoond dat degenen die gepest zijn meer kans hebben op het ontwikkelen van angststoornissen, depressies en zelfs paranoïde gedachten op de lange termijn. Deze aandoeningen manifesteren zich mogelijk niet onmiddellijk en kunnen jaren later opduiken.

Als uw kind de pester is

Ontdekken dat uw kind anderen pest, kan verontrustend zijn en het is belangrijk dat ouders op een constructieve en ondersteunende manier reageren. Confrontatie en bestraffing kunnen natuurlijke reacties zijn, maar het is cruciaal om te erkennen dat pestgedrag kan wijzen op onderliggende problemen die moeten worden aangepakt.

Waarom hulp zoeken bij gedragsproblemen?

Hulp zoeken voor een kind dat pest, kan verschillende voordelen hebben. Het maakt het aanleren van alternatief gedrag mogelijk, het aanpakken van eventuele onderliggende psychische problemen die uw kind kan hebben (zoals gedragsstoornis, ODD, ADHD of angst), het deelnemen aan beoordelingen met experts die de oorzaken van het pestgedrag zonder oordeel kunnen begrijpen, en het overwegen van praattherapieën zoals CGT om kinderen te helpen hun emoties te beheersen en de gevolgen van hun acties te begrijpen. Het betrekken van een derde partij bij de behandeling van uw kind kan ook uw relatie met hen verbeteren, aangezien u niet langer de enige persoon bent die de problemen probeert aan te pakken.

Vroeg hulp zoeken

Vroegtijdig actie ondernemen om hulp te zoeken is cruciaal om te voorkomen dat negatief gedrag escaleert of diepgeworteld raakt. Onze diensten zijn landelijk beschikbaar, met de mogelijkheid voor persoonlijke of online afspraken. De duur van een sessie varieert doorgaans van 60 tot 120 minuten, afhankelijk van het type afspraak. Na de beoordeling ontvangt u een uitgebreid rapport met een diagnose (indien duidelijk) en behandelaanbevelingen.

Voor het onderzoek is het normaal dat u en uw kind enige ongerustheid voelen, maar onze clinici worden geselecteerd op basis van hun expertise en vermogen om een ​​comfortabele omgeving te creëren. Als uw kind zenuwachtig is om met een vreemde te praten, kan het notities of tekeningen meenemen die zijn emoties uitdrukken, omdat deze kunnen helpen wanneer het onder woorden brengen van gedachten en gevoelens een uitdaging wordt.

Voor kinderen jonger dan 18 jaar verzoeken we ouders om samen met hun kind de beoordeling bij te wonen. Hierdoor kan de consulent informatie verzamelen over de geschiedenis en de huidige gezondheid van uw kind. De consulent kan echter ook enige tijd alleen met uw kind nodig hebben om zijn gedrag zonder ouderlijke invloed te beoordelen.

Na de afspraak bezorgen wij u een uitgebreid psychiatrisch rapport. De tijd die nodig is om het rapport te maken, kan variëren afhankelijk van de antwoorden op de vragenlijst. Het rapport bevat een gedetailleerde diagnose, indien van toepassing, en eventuele aanbevolen behandelingen.

Als medicatie wordt aanbevolen, raden we u aan dit met uw lokale NHS-huisarts te bespreken om te vragen of zij bereid zijn het voor te schrijven. In de meeste gevallen zal de huisarts medicijnen voorschrijven na ontvangst van het rapport van de psychiater, maar er kunnen beperkingen zijn met betrekking tot duurdere medicijnen, zoals die voor de behandeling van ADHD.

Na het assessment bij de psychiater kan verdere behandeling bij een psycholoog of psychotherapeut aangewezen zijn. Wij kunnen u helpen bij het regelen van een privébehandeling of u kunt, indien gewenst, kiezen voor een behandeling via de NHS.

Samenvattend, hulp zoeken voor schoolgerelateerde gedragsproblemen en pesten is cruciaal voor het welzijn van kinderen en tieners. Door onderliggende oorzaken aan te pakken, geschikte therapieën te bieden en experts in te schakelen, kunnen we hun emotionele en gedragsontwikkeling ondersteunen, zodat negatief gedrag in een vroeg stadium wordt aangepakt en niet vastloopt.

Behandeling van gedragsproblemen bij kinderen en tieners

Er is een breed scala aan effectieve behandelingsopties beschikbaar voor kinderen en jongeren die worstelen met gedragsproblemen. Het begrijpen van de onderliggende oorzaken en het zoeken naar passende interventies kan hun welzijn en ontwikkeling enorm ondersteunen. Hier zijn enkele belangrijke benaderingen om te overwegen:

Beoordeling:

Een cruciale eerste stap is een beter begrip krijgen van de problemen waarmee uw kind of tiener wordt geconfronteerd. Gedragsproblemen dienen vaak als communicatiemiddel, wat wijst op uitdagingen op andere gebieden van hun leven, zoals school of zelfrespect. Het komt vaak voor dat kinderen die woede of agressie vertonen onderliggende aandoeningen hebben zoals ADHD, depressie of angst. Het zoeken naar een beoordeling met een kinder- en jeugdpsychiater kan eventuele onderliggende oorzaken identificeren en de beste behandelaanpak bepalen.

Medicatie:

In sommige gevallen kan medicatie nuttig zijn bij het beheersen van problemen met woede of agressie. Stimulerende medicatie is bijvoorbeeld effectief gebleken bij het behandelen van onderliggende ADHD, het verbeteren van de concentratie en het verminderen van hyperactiviteit. Atypische antipsychotica, zoals risperidon, kunnen worden overwogen om ernstige agressie bij personen met autisme te verminderen. Medicatie moet zorgvuldig worden geëvalueerd, rekening houdend met mogelijke bijwerkingen, en moet vaak worden gebruikt in combinatie met andere interventies, zoals therapie.

Praattherapie:

In therapie gaan met een gekwalificeerde therapeut of psycholoog kan aanzienlijke voordelen opleveren voor uw kind of tiener. Therapie biedt hen een veilige ruimte om emotionele en gedragsproblemen aan te pakken. Cognitieve gedragstherapie (CGT) is effectief gebleken bij het helpen van individuen bij het reguleren van buitensporige woede, het aanleren van sociale probleemoplossende strategieën en het ontwikkelen van alternatieve sociale vaardigheden die verder gaan dan woede. Pratende therapieën worden over het algemeen beschouwd als een veilige en geprefereerde optie, omdat ze langdurige vaardigheden bieden waar ze hun hele leven profijt van kunnen hebben.

Training van gezinstherapie en opvoedingsvaardigheden:

Gedragsproblemen kunnen aanzienlijke stress en spanningen veroorzaken voor het hele gezin. Gezinstherapie en opvoedingsondersteuning kunnen een cruciale rol spelen bij het aanpakken en verminderen van storend gedrag. Deze interventies zijn gericht op hoe ouders reageren onmiddellijk na het agressieve gedrag van hun kind, bieden begeleiding bij effectieve communicatie, stellen consistente consequenties en ondersteunen de vaardigheden die in therapie zijn geleerd. Relatietherapie kan ook nuttig zijn, een verenigd front binnen het gezin bevorderen en extra druk verlichten.