הצהרה על קיימות בבריאות הנפש

 

קיימות בבריאות הנפש כוללת את היכולת לספק טיפול בעל ערך גם עכשיו וגם בעתיד, תוך התחשבות במגבלות סביבתיות, כלכליות וחברתיות.

הדחיפות של שינויי האקלים מהווה איום חסר תקדים לבריאות האדם ולהישרדותו. באחריותם של כל אנשי מקצוע בתחום הבריאות לתמוך בפעולה בכל הרמות כדי להפחית את שינויי האקלים. לאנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש, בפרט, מוטלת החובה לחנך אנשים על ההשפעות על בריאות הנפש של שינויי האקלים ועל הפסיכולוגיה מאחורי הכחשת שינויי האקלים.

טיפול בר קיימא בבריאות הנפש נועד להשיג את הדברים הבאים:

  1. מניעה וחוסן: קדם רווחה נפשית, בניית קשרים חברתיים וטיפוח חוסן אישי, חברתי וקהילתי כדי למנוע מחלות נפש.

  2. העצמה: העצמת מטופלים, צוות ומטפלים לנהל באופן פעיל את בריאותם הנפשית ולהשתתף בתהליכי קבלת החלטות.

  3. חיסול פסולת: זיהוי וביטול פעילויות בזבזניות לייעול שירותי בריאות הנפש, צמצום צריכת משאבים מיותרת.

  4. חלופות דלת פחמן: אמצו חלופות דלות פחמן בפרקטיקות של בריאות הנפש כדי למזער את ההשפעה הסביבתית של מתן טיפול.

דוגמאות לפרקטיקות ברות קיימא כוללות הפחתת תרופות יתר, אימוץ גישה מכוונת החלמה, ניצול היתרונות הטיפוליים של סביבה טבעית וטיפוח רשתות תמיכה. על ידי יישום גישות כאלה, נוכל לשפר את הטיפול בחולים ובו זמנית להפחית עלויות כלכליות וסביבתיות.

בנוסף, הצעת פגישות מרחוק מאפשרת נגישות לכל האנשים, ומפחיתה את טביעת הרגל הסביבתית הקשורה לנסיעות ותחבורה.

הבטחת הקיימות והצמיחה של מגזר בריאות הנפש היא חיונית להגברת התמיכה באנשים עם בעיות נפשיות. זה כרוך בשיפור ההתקשרות וההזמנת שירותי בריאות הנפש, טיפול באתגרי גיוס כוח אדם ושימור, והכרה בתפקיד החיוני של המגזר ההתנדבותי והקהילתי במתן שירותי בריאות ושירותים חברתיים.

כתובת התכתבות: 2 Harley Street, London, W1G 9PA