התנאים וההגבלות של Health Choices Global Affiliates ותוכנית הפניות

 

תנאים והגבלות

נא קרא בעיון את התנאים וההגבלות של תוכנית ההפניה הגלובלית של בחירות הבריאות הבאות לפני ההשתתפות בתוכנית. השתתפות בתוכנית זו מהווה את הסכמתך לכל התנאים וההתניות של התוכנית.

אנו שמחים על כך שבחרת להשתתף בתוכנית ההפניות HEALTH CHOICES GLOBAL. השתתפותך בתוכנית והשימוש בה כפופים אך ורק לתנאי התוכנית ולתנאים של HEALTH CHOICES GLOBAL. אם יש לך שאלות, אנא אל תהסס לפנות אלינו.

קבלת משתתף וסיום

אנו יכולים ונעשה את כל ההחלטות בנוגע להשתתפות בתוכנית Health Choices Global. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק את השתתפותך בתוכנית בכל עת מכל סיבה או ללא סיבה, במידה המותרת על פי חוק, לאחר הודעה בכתב אליך. כל הודעה בכתב הנדרשת או מותרת להלן עשויה להימסר בדוא"ל לכתובת הדוא"ל הרשומה שלך. על ידי השתתפות בתוכנית, אתה מסכים למסירת כל ההודעות והמידע הקשורים לתוכנית בדוא"ל לכתובת הדוא"ל איתה נרשמת, ומאשר כי ברשותך הציוד הדרוש (חומרה ותוכנה) כדי לקבל מיילים כאלה. אם יש לך שאלות, אנא אל תהסס לפנות אלינו.

הפניות מוסמכות ותשלום

הפניות מוסמכות חייבות (i) להיות לקוחות חדשים ל-Health Choices Global: למטרות התוכנית, "לקוח חדש" אינו כולל גם (1) אדם שהוא לקוח נוכחי או ממתין (2) אדם שהיה לקוח בתוך 30 הימים הסמוכים לפני התאריך שבו נשלחה הזמנה בדוא"ל להפניה לאותו אדם; (ii) לעמוד בכל דרישות ההרשמה; (iii) להירשם באופן מקוון על ידי קישור לאתר באמצעות הקישור האישי שנוצר על ידי תוכנית ההפניות (הרשמות ממיילים או קישורים שלא נוצרו על ידי התוכנית אינם זכאים לזיכוי חשבונות); (iv) להישאר רשום לפחות 90 ימים רצופים; וכן (v) "עוגיות" מופעלות במחשב שממנו מתבצעת ההרשמה. למשתתפים הזכאים תינתן עמלה עבור כל הפניה מוסמכת. סכום העמלה כאמור ייקבע בהתבסס על ההצעה הנוכחית במועד ההרשמה של ההפניה המוסמכת הרלוונטית. סכום העמלה המוצע עשוי להשתנות בכל עת לפני ההרשמה של הפניה מוסמכת ללא הודעה אליך או להפניות שלך. דף תוכנית ההפניות באתר Health Choices Global יכיל מידע עדכני לגבי הכמות המוצעת הנוכחית. עמלה כזו תחולק על בסיס רבעוני ברגע שהפניה המוסמכת תעמוד בכל הדרישות. על ידי השתתפות בתוכנית, אתה מסכים שנחליט סופית אם הפניה כלשהי עומדת בכל הדרישות כדי להיחשב להפניה מוסמכת. מעת לעת, עשויים להיות מבצעים לזמן מוגבל המספקים תשלומי תמריצים מוגברים. הם כפופים לשינוי ללא הודעה אליך על ידי עדכון המידע בדף תוכנית ההפניות באתר Health Choices Global.

שימוש בתוכנית

Health Choices Global תספק לך גישה לתוכנית, שבה תוכל להשתמש כדי לעקוב אחר ההפניות שלך וקביעות התשלום לגביה; בתנאי שהשימוש שלך בתוכנית כפוף אך ורק לתנאי התוכנית. Health Choices Global תעדכן את התוכנית בפרטי חשבונך מעת לעת, כולל הגדרת כתובות הדוא"ל שאליהן שלחת דוא"ל בקשת הרשמה והאם הפניה מסוימת היא הפניה מוסמכת. איננו מחויבים ולא נפרסם לכם את הסיבות לכך שהפניה מסוימת לא נחשבה להפניה כשירה.

חוק הגנת מידע בבריטניה משנת 2018, תקנת הגנת המידע הכללית (GDPR), וחוקי הגנת מידע אחרים החלים

Health Choices Global מצייתת לחוק הגנת נתונים בבריטניה משנת 2018, לתקנת הגנת המידע הכללית (GDPR) ולחוקי הגנת מידע רלוונטיים אחרים. אנו מכבדים את זכותך לפרטיות ומחויבים להבטיח את הסודיות והאבטחה של הנתונים האישיים שלך. ככזה, אנו מצפים ממך לציית לחוקים ולתקנות הגנת המידע החלים בעת השתתפותך בתוכנית שלנו. אנו גם מכבדים בקשות של צרכנים ולקוחות שבוחרים לבטל את הסכמתך לקבלת מיילים שיווקיים מאיתנו, ואנו מצפים ממך לעשות את אותו הדבר.

סודיות 

בקשר להשתתפותך בתוכנית Health Choices Global, ייתכן שתקבל מידע סודי וקנייני השייך ל-Health Choices Global, כולל נתוני לקוחות רגישים ("מידע"). אתה תשמור את כל המידע הזה בסודיות מוחלטת ותשתמש במידע רק בקשר להשתתפותך בתוכנית. על אף כל דבר אחר הכלול במסמך זה, אתה מסכים שתציית לכל החוקים והתקנות להגנת המידע החלים לגבי הטיפול וההגנה על מידע סודי.

יחסי קבלן עצמאי

השתתפותך בתוכנית Health Choices Global אינה מעניקה לך כל סמכות לפעול בשם העסק שלנו, חברת האם שלו או ישויות קשורות כלשהן. הסכם זה אינו יוצר או מרמז על יחסי עובד מעביד, מיזם משותף, שותפות או שיוך בינך לבין Health Choices Global או כל ישויות קשורות. כמשתתף בתוכנית, אתה מאשר שאתה פועל כקבלן עצמאי ולוקח על עצמו כל סיכונים הקשורים למעמד זה. ל- Health Choices Global אין את הזכות להנחות או לשלוט כיצד אתה מבצע את ההתחייבויות שלך על פי הסכם זה.

סימנים מסחריים

חוץ מהחומרים שסופקו לך בקשר להשתתפותך בתוכנית, אינך מורשה להשתמש בסימנים מסחריים, חומרים המוגנים בזכויות יוצרים, פטנטים, שמות, סמלי לוגו או קניין רוחני אחר בבעלות או ברישיון של Health Choices Global, האם שלה. החברה, או כל אחד מהשותפים המסונפים שלהם.

שיפוי

על ידי השתתפות בתוכנית, אתה מסכים ותשפה ותשמור על העסק שלנו, ההורה שלו והשותפים המסונפים שלהם ללא פגיעה מכל וכל נזק, עלויות, הוצאות, תביעות או התחייבויות מכל סוג שהוא, לרבות תביעות צד שלישי , בין אם ממתינים או מאוימים, לרבות, ללא הגבלה, שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט, שנגרמו לכל אחד מהם הנובעים או קשורים להשתתפותך בתוכנית או מהפרה של תנאי תוכנית אלה.

הצהרות אחריות; הגבלת אחריות

השתתפותך בתוכנית היא על אחריותך בלבד. התוכנית מסופקת לך "כמות שהיא" ללא כל אחריות, בין אם מפורשת ובין אם משתמעת. אנו, Health Choices Global, וחברת האם שלנו, יחד עם השותפים המסונפים שלנו, מתנערים מכל האחריות, לרבות ללא הגבלה, כל אחריות לגבי סחירות או התאמה למטרה מסוימת.

בשום מקרה לא נהיה אחראים, Health Choices Global, חברת האם שלנו או כל אחד מהשותפים המסונפים שלנו בהתאמה לכל נזק מיוחד, עקיף, תוצאתי או מקרי או נזק בגין אובדן רווחים, הכנסות, שימוש או נתונים, בין אם ב חוזה, רשלנות או תיאוריה משפטית אחרת, הנובעת או בקשר עם תנאי תוכנית אלה או התוכנית, גם אם הודע לנו על האפשרות של נזקים כאלה. האחריות המלאה שלנו לכל תביעה הנובעת או בקשר עם תנאי התוכנית או התוכנית תהיה מוגבלת לסכום ששולם על ידך, אם בכלל, כדי להשתתף בתוכנית.

הצהרות אחריות; הגבלת אחריות

אתה מאשר ומסכים שהשתתפותך בתוכנית היא על אחריותך בלבד. התוכנית מסופקת "כמות שהיא" ללא אחריות מכל סוג שהוא, בין אם במפורש ובין אם במשתמע. בחירות בריאות GLOBAL, חברת האם שלה או כל אחת מהחברות הנלוות שלהן אינן נותנות התחייבות או מצג בקשר לתוכנית, ומתנערות מפורשות מכל האחריות, לרבות ללא הגבלה של התחייבות, התחייבות. פוזה ואי-הפרה של זכויות קניין רוחני .

בשום מקרה לא יהיו בחירות בריאות גלובליות, חברת האם שלה, או כל אחת מהחברות העצומות שלהן אחראיות לכל נזק מיוחד, עקיף, תוצאתי או מקרי, לרבות ללא הגבלה, נזקים, נזקים, נזקים, נזקים, נזקים, נזקים, נזקים הנובעים או בקשר עם תנאי תכנית אלה או השתתפותך בתכנית. הגבלת אחריות זו חלה בין אם התביעה מובאת במסגרת חוזה, עוולה (כולל רשלנות), או אחרת, גם אם הודיעו לך על האפשרות של נזקים כאלה. האחריות הכוללת של Health Choices GLOBAL, חברת האם שלה והחברות הנלוות שלהן הנובעות או בקשר עם תנאי התוכנית האלה או השתתפותך בתוכנית לא תעלה על הסכום ששולם לך בשיתוף. השתתפות ב- תכנית.

תיקונים

תנאי התוכנית עשויים להשתנות על ידי Health Choices Global בכל עת על ידי מתן הודעה אליך. אם תמשיך להשתתף בתוכנית לאחר קבלת הודעה על השינויים, תיחשב כאילו קיבלת את השינויים.

תנאים והגבלות אחרים

תנאי תוכנית אלה הם משלימים ואינם מגבילים או משנים בשום אופן את התנאים וההתניות האחרים של Health Choices Global או הסכמים המאפשרים לך להשתתף בתוכנית ו/או להשתמש ב-MyAccount של Health Choices Global.

קבלה וסמכות שיפוט

על ידי השתתפות בתוכנית Health Choices Global, אתה מאשר שקראת, הבנת וקבלת את תנאי התוכנית האלה, ומסכים להיות מחויב להם. תנאי התוכנית הללו יהיו כפופים לחוקי אנגליה ווילס ויתפרשו בהתאם. כל מחלוקת הנובעת מתנאי תוכנית אלה או בקשר אליהם, לרבות כל שאלה בנוגע לקיומם, תקפותם או סיומם, תהיה כפופה לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט של אנגליה ווילס. על ידי השתתפות בתוכנית, אתה מסכים לסמכות השיפוט של בתי משפט כאלה.

כללי

אינך רשאי להעביר את השתתפותך בתוכנית לכל גורם אחר. Health Choices Global רשאית להקצות או להאציל כל אחת מזכויותיה או מחויבויותיה במסגרת תנאי תוכנית אלה לקבלנים עצמאיים או לצדדים שלישיים. Health Choices Global לא תיחשב כמי שוויתרה על כל זכויות או תרופות שלה אלא אם ויתור זה נעשה בכתב ומבוצע על ידי נציג מורשה של Health Choices Global. עיכוב או השמטה של ​​Health Choices Global במימוש זכויות או תרופות כלשהן לא יפעלו כוויתור על זכויות או תרופות כאלה או כל זכות או תרופות אחרות. ויתור בהזדמנות אחת לא יתפרש כמחסום או ויתור על זכויות או סעדים כלשהם בהזדמנויות עתידיות. כל הזכויות שמורות.

רשות התקנים לפרסום (ASA) ו-European Advertising Standards Alliance (EASA).

על פי החוקים הבריטיים והאירופיים, Health Choices Global מצייתת להנחיות שנקבעו על ידי רשות התקני הפרסום (ASA) ו-European Advertising Standards Alliance (EASA). אם אתה מפרסם פוסטים כלשהם ברשת חברתית כלשהי (כגון פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, פינטרסט או לינקדאין) כחלק מתוכנית זו, עליך לוודא שהפוסטים שלך עומדים בהנחיות שנקבעו על ידי ASA ו- EASA, וכל אחר רלוונטי אחר. חוקים, חוקים ותקנות.

אם אתה מפרסם פוסט הכולל עדות או תמיכה, עליך לחשוף בבירור כל קשר מהותי שיש לך עם Health Choices Global, כגון קבלת פיצויים או תמריצים אחרים. עליך להציג את הגילוי הנאות בצורה בולטת ומובנת באותו פוסט כמו העדות או האישור. אי ביצוע זה עלול לגרום להפרה של תקנות הפרסום.

אתה אחראי להבטיח שהפוסטים שלך בכל רשת חברתית תואמים לתנאי השימוש באתר ולכל חוקים, תקנות ותקנות ישימים אחרים. Health Choices Global לא תישא באחריות לכל אי ציות לחוקים ולתקנות כאלה מצדך.

אנא מלא את טופס יצירת הקשר כדי לתאם פגישה עם הצוות שלנו כדי לדון בתנאים וההגבלות שלנו.