دفتر مرکزی: 2 خیابان هارلی لندن - با ما تماس بگیرید 0333 3390115 - سایت های تحویل خدمات در سراسر بریتانیا، دبی و مونت کارلو

Collection: Elderly Services

15 products
 • پیگیری پست نوبت ارزیابی - روانپزشکی
  قیمت عادی
  £280.00
  قیمت فروش
  £280.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  per 
  فروخته شده
 • جلسه روانشناسی - 12 جلسه - 1 ساعت - خانواده درمانی
  قیمت عادی
  £3,200.00
  قیمت فروش
  £3,200.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  per 
  فروخته شده
 • جلسه روانشناسی - 6 جلسه - 1 ساعت - خانواده درمانی
  قیمت عادی
  £1,600.00
  قیمت فروش
  £1,600.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  per 
  فروخته شده
 • جلسه روانشناسی - 1 ساعت - خانواده درمانی
  قیمت عادی
  £280.00
  قیمت فروش
  £280.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  per 
  فروخته شده
 • جلسه روانشناسی - 12 جلسه - 1 ساعت - انفرادی - بزرگسال
  قیمت عادی
  £2,600.00
  قیمت فروش
  £2,600.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  per 
  فروخته شده
 • جلسه روانشناسی - 6 جلسه - 1 ساعت - انفرادی - بزرگسال
  قیمت عادی
  £1,200.00
  قیمت فروش
  £1,200.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  per 
  فروخته شده
 • جلسه روانشناسی - 1 ساعت - انفرادی - بزرگسال
  قیمت عادی
  £240.00
  قیمت فروش
  £240.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  per 
  فروخته شده
 • ارزیابی های بالینی روانشناسی - سالمندان
  قیمت عادی
  £350.00
  قیمت فروش
  £350.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  per 
  فروخته شده