دفتر مرکزی: 2 خیابان هارلی لندن - با ما تماس بگیرید 0333 3390115 - سایت های تحویل خدمات در سراسر بریتانیا، دبی و مونت کارلو

Collection: Child Services

8 products
 • پیگیری پست نوبت ارزیابی - روانپزشکی
  قیمت عادی
  £280.00
  قیمت فروش
  £280.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  per 
  فروخته شده
 • ارزیابی کودک اوتیسم - شامل ارزیابی ADOS
  قیمت عادی
  £2,000.00
  قیمت فروش
  £2,000.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  per 
  فروخته شده
 • جلسه روانشناسی - 12 جلسه - 1 ساعت - انفرادی - کودک
  قیمت عادی
  £2,600.00
  قیمت فروش
  £2,600.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  per 
  فروخته شده
 • جلسه روانشناسی - 6 جلسه - 1 ساعت - انفرادی - کودک
  قیمت عادی
  £1,200.00
  قیمت فروش
  £1,200.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  per 
  فروخته شده
 • جلسه روانشناسی - 1 ساعت - انفرادی - کودک
  قیمت عادی
  £240.00
  قیمت فروش
  £240.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  per 
  فروخته شده
 • ارزیابی های بالینی روانشناسی - کودک
  قیمت عادی
  £450.00
  قیمت فروش
  £450.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  per 
  فروخته شده
 • روانپزشکی - سنجش سلامت روان عمومی - کودک
  قیمت عادی
  £750.00
  قیمت فروش
  £750.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  per 
  فروخته شده
 • ارزیابی کودک ADHD - اختلال کمبود توجه بیش فعالی
  قیمت عادی
  £995.00
  قیمت فروش
  £995.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  per 
  فروخته شده