Versameling: Kindergeestesgesondheidsdienste

Health Choices Global is toegewyd aan die verskaffing van omvattende geestesgesondheidsdienste wat spesifiek vir kinders aangepas is. Ons verstaan ​​dat die geestelike welstand van kinders van uiterste belang is, en ons is daartoe verbind om hul emosionele en sielkundige ontwikkeling te ondersteun. Hier is 'n oorsig van die geestesgesondheidsdienste wat ons bied:
 1. Kindgesentreerde benadering: By Health Choices Global prioritiseer ons die unieke behoeftes en ontwikkelingstadia van kinders. Ons span kindersielkundiges, psigiaters en terapeute is opgelei in kindersielkunde en gebruik gespesialiseerde tegnieke om 'n veilige en ondersteunende omgewing te skep vir kinders om hul gedagtes en emosies uit te druk.

 2. Diagnostiese assessering: Ons begin deur deeglike diagnostiese assesserings uit te voer om die kind se geestesgesondheidsbekommernisse beter te verstaan. Ons assesserings kan onderhoude met die kind, ouers en onderwysers behels, sowel as waarneming en gebruik van ouderdomstoepaslike assesseringsinstrumente. Hierdie proses help ons om enige onderliggende emosionele, gedrags- of ontwikkelingskwessies te identifiseer wat die kind se welstand kan beïnvloed.

 3. Geïndividualiseerde behandelingsplanne: Gebaseer op die assesseringsbevindinge, ontwikkel ons persoonlike behandelingsplanne wat die spesifieke behoeftes van elke kind aanspreek. Ons behandelingsplanne is aangepas by hul ouderdom, ontwikkelingstadium en hul bekommernisse. Ons gebruik bewysgebaseerde intervensies en terapieë om kinders te ondersteun in die bestuur van hul emosies, die verbetering van hul hanteringsvaardighede en die bevordering van gesonde sielkundige ontwikkeling.

 4. Speelterapie: Spelterapie is 'n primêre benadering wat gebruik word om met kinders te werk. Deur speel kan kinders hul gedagtes, emosies en ervarings op 'n natuurlike en nie-bedreigende manier uitdruk. Ons opgeleide terapeute skep 'n speel-gebaseerde omgewing wat kinders toelaat om hul uitdagings te verken en deur te werk terwyl hulle vertroue en verhouding bou.

 5. Kognitiewe-Gedragsterapie (CBT): KGT is 'n wyd gebruikte terapeutiese benadering vir kinders. Dit fokus op die identifisering en wysiging van negatiewe gedagtes en gedrag terwyl positiewe hanteringstrategieë bevorder word. Ons terapeute gebruik ouderdomsgeskikte CBT-tegnieke om kinders te help om vaardighede te ontwikkel vir die bestuur van angs, depressie, trauma, gedragskwessies en ander geestesgesondheidskwessies.

 6. Gesinsbetrokkenheid: Ons erken die deurslaggewende rol van gesinne in die ondersteuning van 'n kind se geestesgesondheid. Ons dienste behels samewerking met ouers en versorgers, verskaffing van opvoeding, leiding en ondersteuning. Ons bied gesinsterapiesessies aan om kommunikasie te verbeter, gesinsverhoudings te versterk en enige gesinsdinamika aan te spreek wat tot die kind se emosionele welstand kan bydra.

 7. Skoolgebaseerde ondersteuning: Aangesien kinders 'n aansienlike hoeveelheid tyd in opvoedkundige omgewings deurbring, werk ons ​​saam met skole en opvoeders om omvattende ondersteuning te bied. Ons bied konsultasies, gedragsbestuurstrategieë en intervensies aan om 'n positiewe en ondersteunende leeromgewing vir die kind te skep.

 8. Oueropvoeding en -ondersteuning: Ons glo daarin om ouers te bemagtig met die kennis en vaardighede om hul kind se geestesgesondheid te ondersteun. Ons verskaf oueropvoedingsessies, werkswinkels en hulpbronne om begrip van kinders se emosionele behoeftes, effektiewe ouerskapstrategieë en selfversorgingstegnieke vir ouers te verbeter.

 9. Multidissiplinêre Samewerking: Ons span werk saam met ander gesondheidsorgpersoneel, insluitend pediaters, arbeidsterapeute en spraakterapeute, om 'n holistiese en geïntegreerde benadering tot kinders se geestesgesondheid te verseker.

 10. Kontinuïteit van sorg: Ons prioritiseer deurlopende ondersteuning en opvolgsorg om die kind se vordering te monitor en enige nodige aanpassings aan hul behandelingsplan te maak. Gereelde aanmeldings, periodieke assesserings en oop kommunikasie met ouers is sleutelkomponente van ons kontinuïteit van sorg.

By Health Choices Global is ons daartoe verbind om kind-gefokusde, bewysgebaseerde geestesgesondheidsdienste te verskaf. Ons span professionele persone is toegewyd om die welstand van kinders te bevorder, hul emosionele groei te ondersteun en hulle toe te rus met die gereedskap wat hulle nodig het vir 'n gesonde en vervullende lewe.

7 produkte
 • Psigiatrie-opvolgings en medikasietitrasie vir simptoomstabilisasie-afspraak
  Gewone prys
  £225.00
  Verkoopprys
  £225.00
  Gewone prys
  Eenheidsprys
  per 
  Uitverkoop
 • Inleiding Triage Konsultasie
  Gewone prys
  £0.00
  Verkoopprys
  £0.00
  Gewone prys
  Eenheidsprys
  per 
  Uitverkoop
 • Outisme-kindassessering - Alles ingesluit van ADOS-assessering
  Gewone prys
  £1,500.00
  Verkoopprys
  £1,500.00
  Gewone prys
  Eenheidsprys
  per 
  Uitverkoop
 • Sielkundesessie - 1 uur - Individueel - Kind
  Gewone prys
  £240.00
  Verkoopprys
  £240.00
  Gewone prys
  Eenheidsprys
  per 
  Uitverkoop
 • Sielkunde kliniese assesserings - Kind
  Gewone prys
  £320.00
  Verkoopprys
  £320.00
  Gewone prys
  Eenheidsprys
  per 
  Uitverkoop
 • Psigiatrie - Algemene Geestesgesondheidsassessering - Kind
  Gewone prys
  £850.00
  Verkoopprys
  £850.00
  Gewone prys
  Eenheidsprys
  per 
  Uitverkoop
 • ADHD Kind Assessering - Aandag tekort hiperaktiwiteit versteuring
  Gewone prys
  £850.00
  Verkoopprys
  £850.00
  Gewone prys
  Eenheidsprys
  per 
  Uitverkoop